Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
tel.: 22 666 08 97    fax: 22 398 76 65
    ponad 19 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, a Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)


2019-11-14

Czy należy tworzyć rezerwy aktuarialne dla PPE?

Odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp., które funkcjonują w polskich spółkach, polegają głównie na obowiązku wypłaty przez pracodawcę określonego świadczenia w określonym czasie (odprawy emerytalnej, rentowej, nagrody jubileuszowej itp.) w momencie osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego lub w momencie przejścia na rentę lub w dacie nagrody jubileuszowej. Według Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (KSA 1), Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 (KSR 6) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 (MSR 19) jest to system zdefiniowanego świadczenia (zdefiniowana wysokość świadczeni a w określonym czasie - emerytalnego w momencie przejścia na emeryturę, rentowego w momencie przejścia na rentę i nagrody jubileuszowej średnio co 5 lat). Wg powyższych standardów, na tego typu świadczenia konieczne jest utworzenie przez pracodawcę aktuarialnej rezerwy emerytalnej, rentowej i rezerwy na nagrody jubileuszowe na datę bilansową. KSA1, KSR 6 i MSR 19 zalecają dokonywania wyliczeń przez aktuariusza lub biuro aktuarialne (głównie ze względu na użycie w metodologii wyceny powyższych rezerw skomplikowanej matematyki finansowej i aktuarialnej).

Dla Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) nie ma potrzeby tworzenia rezerw aktuarialnych. Zgodnie z KSA 1, KSR 6 oraz MSR 19 mamy tu do czynienia z tzw. system zdefiniowanej składki (zdefiniowana jest wysokość składki, którą pracodawca przelewa na konto PPE, a nie sama wysokość świadczenia końcowego (odprawy emerytalnej) w momencie osiągnięcia przez pracownika wieku uprawniającego do otrzymania świadczenia emerytalnego – ostateczna wysokość odprawy emerytalnej jest sumą wszystkich składek powiększonych o przychody z inwestycji i pomniejszonych o koszty zarządzania). Zgodnie z KSA 1, KSR 6 oraz MSR 19, nie ma potrzeby na tego typu świadczenia tworzyć rezerwy emerytalnej, ani żadnej innej rezerwy aktuarialnej (nie ma potrzeby zatrudniania do wyliczeń aktuariusza, ani biura aktuarialnego) .wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!