Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS w 2020 roku


2020-04-29

2020 rok przynosi kolejne odmrożenie odpisu na ZFŚS

Biuro Aktuarialne Prospecto zajmuje się m.in. wyznaczaniem rezerw z tytułu odpisu na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) przeznaczonego na emerytów i rencistów, nad którymi przedsiębiorstwa sprawują opiekę socjalną, a także na wszystkich zatrudnionych pracowników, którzy w przyszłości odejdą na emeryturę.

W związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi uległa zmianie podstawa naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku – została ponownie odmrożona i wynosi 4 134,02 zł. Wynika to ze zmiany wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku (w poprzednich latach podstawa była przymrożona i stanowiła przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej aż z 2013! roku).

Rok 2020 przynosi zmiany w wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opisane poniżej:
 • odpis podstawowy 37,50 proc. -1550,26 zł
 • odpis podwyższony 50 proc. - 2067,01 zł
 • odpis na jednego pracownika młodocianego:
  • w I roku nauki 5 proc. - 206,70 zł
  • w II roku nauki 6 proc. - 248,04 zł
  • w III roku nauki 7 proc. - 289,38 zł

Przedsiębiorstwa mają także możliwość zwiększenia kwoty odpisu podstawowego o:
 • 6,25 proc. na każdą osobę z orzeczoną umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności - odpis w wysokości 258,38 zł,
 • 7,50 proc. na każdą zatrudnioną osobę w przypadku pracodawców, którzy utworzyli zakładowy klub dziecięcy bądź żłobek oraz przeznaczają na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 proc. tego odpisu – odpis w wysokości 310,05 zł,
 • 6,25 proc. na każdego rencistę i emeryta, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną – w tym również ze zlikwidowanych zakładów pracy – wysokość odpisu 258,38 zł.

Wysokość odpisu na ZFŚS w porównaniu z poprzednim rokiem rośnie o ponad 26%. W związku z powyższym przedsiębiorstwa tworzące rezerwy z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyznaczane przez Biuro Aktuarialne powinny być przygotowane na znaczny wzrost wartości ww. rezerw. Przy pozostałych założeniach niezmienionych wartość rezerw na ZFŚS powinna wzrosnąć o wzrost podstawy czyli o ok. 26%.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!