Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Kto powinien dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?


2019-12-28

Aktuariusz – osoba uprawniona do aktuarialnej wyceny rezerw pracowniczych

Aktuariusz - osoba uprawniona do wyceny rezerw pracowniczychWśród najczęściej wyznaczanych przez spółki rezerw pracowniczych znajdują się:
- rezerwy na odprawy emerytalne
- rezerwy na odprawy rentowe
- rezerwy na nagrody jubileuszowe
- rezerwy na odprawy pośmiertne
- rezerwy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6, Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 zalecają, aby wyceny rezerw na świadczenia pracownicze dokonał aktuariusz.

Rekomendacja ta wynika m.in. z faktu, iż licencjonowany aktuariusz posiada niezbędne wykształcenie i doświadczenie w zakresie szacowania ryzyka. Specjalizuje się ponadto w statystyce, rachunku prawdopodobieństwa oraz matematyce ubezpieczeniowej i finansowej, a wiedza ta jest niezbędna do odpowiedniej wyceny rezerw pracowniczych, a także innych wycen finansowych dokonywanych przez biura aktuarialne.

Wymienione standardy zalecają korzystanie z usług aktuariusza podczas wyceny rezerw pracowniczych także ze względu na stopień skomplikowania procesu wyceny. Dokonując kalkulacji, aktuariusz musi uwzględnić szereg założeń finansowych i demograficznych, wśród których wymienić można stopę wzrostu wynagrodzeń pracowników, rotację w zespole oraz stopę dyskontową. Wyznaczenie rezerw z pominięciem tych założeń lub z nieodpowiednim ich użyciem może skutkować niewłaściwym wyznaczeniem rezerw pracowniczych.

Doświadczenie i wiedza aktuariusza są kluczowe w procesie wyceny rezerw pracowniczych także z powodu konieczności interpretacji wewnętrznych uregulowań spółek. Oprócz regulacji zawartych w Kodeksie pracy dotyczących świadczeń pracowniczych, firmy mają możliwość zawarcia dodatkowych, rozszerzających zapisów w regulaminie pracy lub zakładowym układzie zbiorowym pracy. Różnorodność zapisów wymaga zatem odpowiedniej interpretacji i sprawdzenia spójności danych, a doświadczenie aktuariusza jest w tym zakresie niezbędne - pozwoli uniknąć błędów w wycenie rezerw pracowniczych w postaci przeszacowania lub niedoszacowania wysokości rezerw. Aktuariusz jest również doradcą w zakresie przygotowania danych spółki do wyceny.

Zgodnie z KSA nr 1 raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze powinien zostać podpisany przez licencjonowanego aktuariusza. Oprócz jego imienia i nazwiska, powinien się tam znaleźć numer wpisu do rejestru aktuariuszy. Dokument, który nie posiada takiego podpisu nie powinien być użyty w celach sprawozdawczych, zarządczych oraz księgowych. Dodatkowo, jeżeli wycena rezerw pracowniczych nie jest przygotowana przez licencjonowanego aktuariusza, może zostać podważona podczas badania sprawozdania finansowego, a to z kolei może skutkować koniecznością ponownego przeliczenia rezerw oraz zmianą wyniku finansowego.

Doświadczenie, wiedza i odpowiednie wykształcenie aktuariusza sprawiają zatem, że jego udział w procesie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze jest niezbędny.

Czytaj także:

Wpływ spadku stopy dyskonta na wysokość rezerw pracowniczych

Ranking emerytur

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – w jaki sposób wyliczyć ekwiwalent urlopowy?

Wycena rezerw pracowniczych w ujęciu Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1

Aktuarialne rezerwy na świadczenia emerytalne

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!