Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wycena pracowniczych programów emerytalnych


Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Funkcjonują na podstawie Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Cechą charakterystyczną pracowniczych programów emerytalnych jest to, że ich tworzenie i wycena są dobrowolnym wyborem pracodawcy, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę. Istotą PPE jest wpłacanie przez pracodawcę comiesięcznych składek (tj. składka podstawowa) na rzecz uczestników programu – pracowników, którzy przystąpili do programu. Jeśli zdecyduje się on na takie działanie, powinien wcześniej utworzyć odpowiednią rezerwę na wycenę pracowniczych programów emerytalnych. Oprócz składki podstawowej odprowadzanej przez pracodawcę, uczestnicy programu (pracownicy) mogą odprowadzać na swoje konto tzw. składkę dodatkową, która potrącana jest przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika po jego opodatkowaniu. Składki te wpływają do określonej instytucji finansowej na indywidualne konto pracownika gdzie zgodnie z przyjętym sposobem zarządzania będę inwestowane.
 

Zgodnie z ustawą o PPE, pracowniczy program emerytalny może być prowadzony w jednej z niżej wymienionych form:

 

 • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
 • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • umowy z zagranicznym zarządzającym.

 

Forma determinuje wybór zarządzającego programem czyli instytucji, która w imieniu pracodawcy zarządzać będzie środkami gromadzonymi w programie. Rolę tę może pełnić fundusz inwestycyjny, reprezentowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, a także zakład ubezpieczeń na życie, pracowniczy fundusz emerytalny, czyli podmiot utworzony przez pracodawcę, zarządzany na zewnątrz przez pracownicze towarzystwo emerytalne oraz podmiot zagraniczny. Wybór formy PPE jest bardzo istotny z punku widzenia każdego programu emerytalnego, dlatego istotnym jest, aby zarówno pracodawca jak i pracownicy dysponowali wiedzą na temat produktów oferowanych w ramach PPE.
 

Zalety PPE dla pracodawcy:

 
 1. składka do PPE, uwzględniona podczas tworzenia rezerwy na wycenę pracowniczych programów emerytalnych, stanowi dla pracodawcy o wiele mniej kosztowny sposób podwyższenia uposażenia pracownika niż zwykła podwyżka pensji. Środki wpłacane przez pracodawcę (składka podstawowa) nie podlegają obciążeniu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne: pracodawca nie ponosi dodatkowego kosztu w wysokości ok 20,00% (wysokość kosztów w zależności od wysokości składki wypadkowej wpłacanej do ZUS),
 2. wydatki określone na podstawie wyceny pracowniczych programów emerytalnych, a następnie poniesione w ramach programu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, przez co część kosztów poniesionych na prowadzenie PPE pracodawca niejako odzyskuje odprowadzając niższy podatek,
 3. zwiększa się atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, następuje rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności systemu wynagrodzeń,
 4. zwiększa się przywiązanie pracownika do firmy - zapobiega nadmiernej fluktuacji kadry pracowniczej.


Zalety PPE dla pracownika:

 
 1. program umożliwia gromadzenie środków pieniężnych na przyszłą emeryturę ze składki pracodawcy - pracownik nie ponosi kosztu tej składki w wysokości 13,71% w ramach składek na ubezpieczenie społeczne,
 2. dochody uczestników oraz wypłacone środki są wolne od podatku od zysków kapitałowych, tzw. Podatek Belki,
 3. środki określone w wyniku uprzedniej wyceny pracowniczych programów emerytalnych i następnie zgromadzone w programie są dziedziczone oraz wolne od podatku od spadku i darowizn,
 4. fakultatywna możliwość wpłat składek dodatkowych, które powiększą przyszłe środki pieniężne.

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!