Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Pracownicze Programy Kapitałowe - perspektywy rozwoju rynku emerytalnego


2018-01-10

Wybrane aspekty wprowadzenia PPK

Przyznawanie_emerytur_na_wniosek_i_z_urzedu.jpgTemat Pracowniczych Programów Kapitałowych, które mają stać się uzupełnieniem systemu emerytalnego w Polsce i sposobem na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłe świadczenia emerytalne, podjął Instytut Emerytalny, przedstawiając raport "PPK - szansa czy miraż".

O tym, czy Pracownicze Programy Kapitałowe staną się sukcesem, zadecyduje komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami, których dotyczy zagadnienie świadczeń emerytalnych - pracownikami, pracodawcami, związkami zawodowymi i instytucjami finansowymi. Autorzy przywołanego raportu postulują w nim o przyznanie związkom zawodowym większych uprawnień podczas wyboru PPK przez pracodawcę. Do podmiotów, które początkowo będą uprawnione do oferowania PPK, mają należeć jedynie TFI Polskiego Funduszu Rozwoju, TFI Pekao SA oraz TFI PZU SA. Inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają dołączyć do tej grupy na kolejnym etapie wdrożenia programu. Autorzy raportu proponują również, aby dołączyły do niej powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń na życie. Jak najszerszy krąg podmiotów uprawnionych do proponowania PPK leży przede wszystkim w interesie pracowników zainteresowanych dodatkowymi środkami na przyszłe świadczenia emerytalne.

Raport "PPK - szansa czy miraż" zwraca także uwagę na sposób zamieszczania produktów Pracowniczych Programów Kapitałowych na przygotowaną w tym celu specjalną platformę internetową, gdzie instytucje finansowe będą mogły przedstawić najważniejsze elementy swoich ofert. Referenci będą zobowiązani do przedstawienia na platformie informacji na temat doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, oferowania funduszy emerytalnych oraz posiadanego kapitału zakładowego. Takie rozwiązanie - zdaniem autorów raportu - nie da równych szans wszystkim usługodawcom PPK.

Zwrócenie uwagi na odmienny odbiór przez pracodawców, pracowników i instytucje finansowe oraz różne płaszczyzny tego programu były zamierzeniem autorów omawianego raportu. Kształt ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych będzie miał znaczący wpływ na rozwój systemu emerytalnego i sposób gromadzenia dodatkowych środków na przyszłe świadczenia emerytalne.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!