Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku


2017-09-14

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2018 roku do 2100 zł

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 12 września 2017 roku przyjęto rozporządzenie zmieniające wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową w roku 2018. Rada Ministrów po konsultacjach ze związkowcami, pracodawcami i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliła, że minimalne wynagrodzenie od 01.01.2018 roku wynosić będzie 2100 zł brutto – oznacza to wzrost o 5% w stosunku do poprzedniej wartości i będzie stanowić około 47% wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Natomiast nowa minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w 2018 będzie wynosić 13,7 brutto.

Podwyżka płacy minimalnej będzie miała swój wpływ na wartość rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorstwo wypłaca swoim pracownikom nagrody jubileuszowe w oparciu o minimalne wynagrodzenie, to można założyć, że wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%, przy pozostałych założeniach niezmienionych, spowoduje wzrost rezerw na nagrody jubileuszowe o 5%. Podobna sytuacja będzie w przypadku rezerw aktuarialnych na świadczenia emerytalne, odprawy rentowe i odprawy pośmiertne.

Podczas wyznaczania rezerw na świadczenia pracownicze aktuariusz powinien uwzględniać historyczne zmiany wynagrodzenia minimalnego oraz ich prognozy na kolejne lata. Polityka dotycząca założeń przyjmowanych do wyceny rezerw aktuarialnych powinna być dostosowana zarówno do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego (np. podwyżki minimalnego wynagrodzenia, zmiany wieku emerytalnego) jak i wewnętrznych uregulowań danego przedsiębiorstwa.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!