Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na rezerwy pracownicze


2017-03-29

2.000,00 zł od 1 stycznia 2017 roku!


Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 2.000,00 zł. Oznacza to wzrost o 8,11% względem 2016 roku, gdzie minimalne wynagrodzenie wynosiło 1.850,00 zł. Szczególnie istotnym elementem z punktu widzenia wyceny rezerw pracowniczych, zwłaszcza gdy system nagród jubileuszowych lub odpraw emerytalnych i rentowych uzależniony jest od wynagrodzenia minimalnego, jest przyjęcie odpowiedniego poziomu stopy wzrostu wynagrodzeń. Przyjmowanie w wycenach aktuarialnych stopy wzrostu wynagrodzeń na zbyt niskim poziomie, wobec znacznie wyższego tempa wzrostu wynagrodzenia minimalnego (od 2010 roku średnioroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia wynosi 5,8%), będzie powodowało nieproporcjonalny przyrost rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe w latach kolejnych nawet w sytuacji, gdy pozostałe elementy wyceny rezerw na świadczenia pracownicze pozostaną niezmienione.

Tempo wzrostu wynagrodzenia minimalnego jest znacznie wyższe niż tempo wzrostu przeciętnego miesięczne wynagrodzenie brutto. Należy mieć ten fakt na uwadze przy szacowaniu rezerw na nagrody jubileuszowe oraz rezerw na świadczenia emerytalne w sytuacji, gdy wewnętrzne uregulowania jednostki dotyczące systemu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych oparte są na wartości minimalnego wynagrodzenia. W trakcie analizy, błędna prognoza dynamiki zmian wynagrodzeń, może być istotnym czynnikiem kwestionowania poprawności wyceny aktuarialnej przez instytucje kontrolne. Warto podkreślić, że korzystanie z usług biura aktuarialnego, zwłaszcza w przypadku wyceny rezerw dotyczących świadczeń pracowniczych, jest zalecane przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!