Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Udział PTE w tworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych


2018-09-18

Zakres podmiotów uprawnionych do zarządzania PPK

Podmioty uprawnione do zarządzania Pracowniczymi Planami KapitałowymiTrwają intensywne prace nad rozbudową krajowego rynku emerytalnego w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ustawa o PPK została przyjęta przez rząd, prace nad nią prowadzone są obecnie w parlamencie.

Prawo do prowadzenia działalności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będą miały jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz powszechne towarzystwa emerytalne. Liczba instytucji zainteresowanych prowadzeniem PPK będzie miała duże znaczenie podczas tworzenia i zarządzania programem.

Aby wymienione powyżej podmioty mogły rozpocząć działalność w zakresie zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, powinny zostać wpisane do ewidencji PPK. Konieczne będzie również spełnienie określonych obowiązków. Zakład lub towarzystwo ubezpieczeń będą musiały dysponować odpowiednim kapitałem, posiadać min. doświadczenie w zarządzaniu funduszami, a także zarządzać wymaganą liczbą funduszy zdefiniowanej daty. W celu umieszczenia w ewidencji PPK konieczne będzie spełnienie wszystkich wymienionych warunków.

Minimalny okres zarządzania funduszami przez instytucje finansowe został ustalony na poziomie 3 lat. Krajowy rynek emerytalny funkcjonuje w Polsce od niemal dwudziestu lat, rynek funduszy inwestycyjnych – od prawie trzydziestu. Wymóg minimalnego doświadczenia jest zatem dla instytucji dość łagodny, co sprawia, że podmiotów, które będą mogły starać się o podjęcie działalności na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie bardzo dużo. Duży krąg podmiotów uprawnionych jest niewątpliwą zaletą PPK.

Wymóg minimalnego okresu zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przypadku poszczególnych instytucji finansowych dotyczy różnych typów funduszy:
- w przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych dotyczy funduszy inwestycyjnych typu otwartego,
- w przypadku powszechnych towarzystw emerytalnych dotyczy zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi lub dobrowolnymi funduszami emerytalnymi,
- w przypadku pracowniczych towarzystw emerytalnych dotyczy zarządzania pracowniczymi funduszami emerytalnymi.

Zastrzeżenia budzi natomiast art. 59 ust. 1 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przez które wymóg trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu kilkoma otwartymi funduszami emerytalnymi lub kilkoma funduszami emerytalnymi dla pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych będzie niemożliwy do realizacji. Zarządzają one bowiem tylko jednym otwartym funduszem emerytalnym lub pracowniczym funduszem emerytalnym. Towarzystwo emerytalne jedynie w specjalnych sytuacjach zarządza kilkoma funduszami emerytalnymi, ma to jednak charakter krótkotrwały.

Wybrane powszechne towarzystwa emerytalne są w lepszej sytuacji – mogą bowiem jednocześnie zarządzać dobrowolnym funduszem emerytalnym oraz otwartym funduszem emerytalnym. W praktyce jednak tylko ograniczona grupa pomiotów korzysta z tej możliwości. Pojawia się zatem postulat zmiany wymogu na trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu pojedynczym otwartym funduszem emerytalnym lub funduszem emerytalnym. Zgodnie z zapisami przedstawionymi w aktualnym projekcie ustawy, krąg podmiotów uprawnionych do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi będzie znacznie ograniczony, a udział powszechnych towarzystw emerytalnych w rozwoju rynku emerytalnego w Polsce będzie jedynie teorią.


Czytaj także:


Pracownicze Plany Kapitałowe na rynku zabezpieczenia emerytalnego

Pracownicze Plany Kapitałowe – wcześniejsza wypłata środków na mieszkanie

Pracownicze Programy Kapitałowe - perspektywy rozwoju rynku emerytalnego


Pracownicze Plany Kapitałowe – sposób na budowę lojalności pracowników


Zmiany w OFE i utworzenie PPK

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!