Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rezerwy pracownicze a zmiana wieku emerytalnego


2017-05-05

Rezerwy pracownicze a zmiana wieku emerytalnego

 
W październiku 2017 roku wejdzie w życie Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustawach z dnia 16 listopada 2016 roku przywracająca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Dotychczasowa ustawa wydłużała i zrównywała do 67 roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Wiele osób zastanawia się czy na podstawie nowej Ustawy odejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie obligatoryjne. Po osiągnięciu pułapu wiekowego zapisanego w ustawie każdy będzie mógł sam decydować o momencie przejścia na emeryturę. Przyszli emeryci sami ocenią swój stan zdrowia oraz czy czują się na siłach aby dalej pracować. Dla większości osób wyliczona przez ZUS wartość przyszłej emerytury może być bardzo ważnym czynnikiem w momencie podjęcia decyzji o odejściu lub pozostaniu na rynku pracy.

Wpływ zmiany wieku emerytalnego na rezerwy pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne):
Nie można jednoznacznie określić wpływu zmiany wieku emerytalnego na wysokość rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych – każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Na ewentualne wahania wartości rezerw pracowniczych związane ze zmianą wieku emerytalnego mogą mieć wpływ m.in. ilość kobiet zatrudnionych w jednostce, średni wiek zatrudnionych osób oraz wewnętrzne uregulowania dotyczące wypłat świadczeń pracowniczych.

Wpływ zmiany wieku emerytalnego na rezerwy na nagrody jubileuszowe:
W wyniku zmiany wieku emerytalnego zazwyczaj skracany jest czas naliczania nagród jubileuszowych (dla kobiet może on zostać skrócony aż do 7 lat, dla mężczyzn do 2 lat). W związku z powyższym kobiety mogą stracić prawo nawet do dwóch nagród jubileuszowych (przykładowo na postawie starej ustawy emerytalnej kobieta pracowała do 67 roku życia i mogła dostać nagrodę jubileuszową w wieku 61 i 66 lat – obecnie nie dostanie żadnej z tych nagród) a mężczyznom może przepaść jedna nagroda jubileuszowa. Oczywiście przypadek każdej jednostki liczącej rezerwy jest rozpatrywany indywidualnie i zależy od wewnętrznych uregulowań dotyczących wypłaty nagród jubileuszowych, ale uznaje się, że wartość nagród jubileuszowych w związku ze zmianą wieku emerytalnego może ulec zmniejszeniu.

Wpływ zmiany wieku emerytalnego na rezerwy na odprawy emerytalne:
Zmiana wieku emerytalnego powoduje skrócenie terminu zapadalności rezerw na odprawy emerytalne, co powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa wypłaty powyższego świadczenia. Zwiększenie prawdopodobieństwa wypłaty odprawy emerytalnej skutkuje zazwyczaj zwiększeniem wartości rezerwy na odprawy emerytalne.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!