Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2021 r.


2020-12-31

Czy należy tworzyć na ZFŚS aktuarialne rezerwy pracownicze?

W przyszłym roku nie ulegnie zmianie kwota odpisu za jednego pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Zmiana w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na "zamrożeniu" odpisu na ZFŚS na poziomie ustawowym z 2020 r.

Oznacza to, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – kwota ta wynosi 4 134, 02 zł.

Warto dodać, że ZFŚS jest obowiązkowo tworzony przez pracodawców, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, tworzą Fundusz w oparciu o wniosek zakładowej organizacji związkowej. Natomiast pozostali pracodawcy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, mogą tworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności. Fundusz jest jednak obowiązkowy (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) dla pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości nr 19 (MSR 19) „Świadczenia pracownicze”, Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 (KSR 6) „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.i Krajowym Standardem Aktuarialnym nr 1 (KSA 1) „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych” na ZFŚS należy tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze (nasze biuro aktuarialne zajmuje się m.in. wyznaczaniem tego typu rezerw pracowniczych z tytułu odpisu na ZFŚS). Wyliczane są one dla emerytów i rencistów, nad którymi przedsiębiorstwa sprawują opiekę socjalną, a także wszystkich zatrudnionych pracowników, którzy w przyszłości staną się emerytami lub rencistami.

Zgodnie z MSR 19, a także pozostałymi standardami, są to tzw. świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i należy na nie tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze wg metodologii Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych (ang. Projected Unit Credit).

Czytaj także:

Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) – czy należy tworzyć na nie aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19, KSR 6 lub KSA 1?

Partycypacja w II i III etapie PPK

Waloryzacja rent i emerytur w 2021

4 tura PPK

GUS podał wartość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!