Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Przeciętne wynagrodzenie według GUS i jego wpływ na wysokość rezerw pracowniczych


2021-04-26

Aktuarialne rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp. – o ile wzrosną?

Przeci__tne_wynagrodzenie_wed__ug_GUS_i_jego_wp__yw_na_wysoko_____rezerw_pracowniczych.jpgWzrost przeciętego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 wyniósł 4,5% w stosunku do roku ubiegłego.
Według ostatnich danych GUS z dnia 17.03.2021 r. przeciętne wynagrodzenie w lutym w wyżej wymienionym sektorze wynosiło 5 568,82 zł brutto. Dla porównania, w styczniu kwota ta wynosiła 5536,80 zł brutto (dla firm zatrudniających minimum 9 prac
owników).

Najbardziej płace wzrastają w branżach technologicznych, działalności profesjonalnej i technicznej (w szczególności w firmach marketingowych i księgowych). Obniżenie płac dotyczy zaś w szczególności branży gastronomicznej.
Wraz ze wzrostem wynagrodzeń proporcjonalnie wzrosną rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerw na nagrody jubileuszowe i podobne (tzw. rezerwy pracownicze). Wynika to z tego, że rezerwy aktuarialne na świadczenia pracownicze w większości przypadków powiązane są z wynagrodzeniami pracowników (bardzo często stanowią ich krotność).

Przy wycenie rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze aktuariusz, po za założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń, musi wziąć pod uwagę także inne założenia aktuarialne dotyczące długoterminowych zmian finansowych i demograficznych (np. stopę dyskonta, rotację zatrudnienia, śmiertelność itp.). Każde z nich wpływa w różny sposób na wycenę rezerw aktuarialnych (rezerw pracowniczych), ale biorąc pod uwagę ich zmianę w ostatnim okresie, należy przyjąć, że nie zniwelują one znacznego wpływu wzrostu wynagrodzeń na wzrost rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze (rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp.).

Reasumując – przy szacowaniu rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze w wynikach spółek na najbliższy okres, należy uwzględnić ich proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń przyrost. Dokładne wyliczenia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19) i Krajowymi Standardami Rachunkowości (KSR 6) mówiącymi o rezerwach aktuarialnych, powinien wykonać na dzień bilansowy aktuariusz, ale szacunki pomiędzy tymi okresami można wykonać samodzielnie, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności, ze względu na skomplikowany charakter rezerw pracowniczych (rezerw aktuarialnych) i ich zależność od przyjętych założeń. Są to rezerwy długoterminowe, które są bardzo mocno zależne od przyjętych założeń aktuarialnych i np. zmiana długoterminowego wzrostu wynagrodzeń o 1% powoduje zmianę wzrostu rezerw pracowniczych o około 5-10% w zależności od typu rezerwy – niższy dla rezerw z krótszym terminów zapadalności (np. rezerwy jubileuszowe) i wyższy dla rezerw pracowniczych z dłuższym terminem zapadalności (np. rezerwy emerytalno-rentowe).

Nasze biuro aktuarialne posiada bardzo bogate doświadczenie przy wycenach rezerw pracowniczych, a nasi aktuariusze są otwarci na księgowość, dlatego w razie wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu!

Czytaj także:

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – zmiany emerytalne już w tym roku
Renty i emerytury w 2021 r.
Limity wpłat na IKZE w 2021 r.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2021 r.
Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) – czy należy tworzyć na nie aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19, KSR 6 lub KSA 1?


wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!