Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Pracownicze Programy Emerytalne – nowe obowiązki pracodawców


2018-01-19

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych

Nowelizacja_ustawy_o_Pracowniczych_Programach_Emerytalnych.jpgW celu dostosowania przepisów polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dn. 8 stycznia 2018 roku przedstawiło projekt zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć maksymalnego czasu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do PPE oraz nowych obowiązków informacyjnych pracodawców.

Obecna ustawa o PPE określa minimalny czas, jaki pracownik musi przepracować, aby móc przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego – okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące (inaczej mogą stanowić jedynie zapisy umowy zakładowej). Ustawa nie określa jednak, jaki jest maksymalny czas oczekiwania pracownika na przystąpienie do PPE. Wdrożenie PPE jest dobrowolne i to pracodawca decyduje o tym, czy jest zainteresowany udziałem w nich przez swoich pracowników. Zapowiadana nowelizacja wprowadza okres oczekiwania pracownika na udział w PPE nie dłuższy niż 3 lata.

Kolejna zaplanowana zmiana dotyczy nałożonych na pracodawców dodatkowych obowiązków informacyjnych. Obecnie informacje dotyczące informowania pracowników o warunkach funkcjonowania PPE mają charakter ogólny i skierowane są do wszystkich pracowników, również tych, którzy nie uczestniczą w programie. Po nowelizacji ustawy pracodawca będzie miał obowiązek kierowania indywidualnej informacji o PPE, skierowanej do każdego uczestnika programu. Obowiązkiem pracodawcy będzie również poinformowanie pracownika o tym, w jaki sposób ewentualne ustanie zatrudnienia wpłynie na uprawnienia pracownika do jego środków zgromadzonych na rachunku w Pracowniczym Programie Emerytalnym. Były pracownik oraz w przypadku śmierci pracownika – jego spadkobiercy prawni – będą mogli wnioskować do pracodawcy o udzielnie informacji o wysokości środków zgromadzonych na rachunku byłego lub zmarłego pracownika oraz o sposobie ich traktowania.

Celem planowanej nowelizacji jest zlikwidowanie barier w korzystaniu z dodatkowych programów emerytalnych związanych z zatrudnieniem pracowników oraz ułatwienie korzystania ze swobodnego przemieszczania się pracowników pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zmiana zapowiadana przez Ministerstwo RPiPS wpłynie na poprawę sytuacji uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych, poszerzy ich uprawnienia i da możliwość lepszego zarządzania środkami gromadzonymi na przyszłą emeryturę.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!