Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych


2018-05-29

Nowy projekt ustawy o PPK

Nowe zapisy w ustawie o Pracowniczych Planach KapitałowychMinisterstwo Finansów przedstawiło zmiany w projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uwzględniają one przede wszystkim wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych i rozmów międzyresortowych. Wprowadzonych zostało również kilka dodatkowych zmian. Zagwarantowany został między innym prywatny charakter środków zgromadzonych w PPK. Działanie to ma na celu zwiększenie zaufania do nowego programu emerytalnego. Zniesione zostały także kary pozbawienia wolności, które poprzedni projekt nakładał na pracodawców, którzy mieliby zniechęcać swoich pracowników do PPK, na rzecz kar finansowych.

Jedną z istotnych zmian w ustawie o PPK jest obniżenie procentowego progu składki, którą miałyby ponosić osoby zarabiające poniżej minimalnej krajowej. Pracownicy, którzy zarabiają min. 2100 zł (minimalne wynagrodzenie w 2018 roku) są zobowiązani do pokrycia składki w wysokości 2%. Jednak osoby, których miesięczne wynagrodzenie jest niższe od tej kwoty, mogą odprowadzać jedynie 0,5%, chyba że podejmą decyzję o finansowaniu wyższej wpłaty. Rozwiązanie to ma wpłynąć na zmniejszenie rezygnacji z PPK przez osoby zarabiające najmniej. W przyszłości będzie to jednak prowadzić do niższych oszczędności wśród tych pracowników.

Kolejną zmianą wprowadzoną w projekcie jest nałożenie wysokich kar na tych pracodawców, którzy w odpowiednim terminie nie podpiszą umowy z instytucją finansową zarządzającą PPK. We wcześniejszej wersji projektu, jeżeli pracodawca nie dokonał wyboru jednostki zarządzającej, z mocy prawa miał trafić do towarzystwa funduszy inwestycyjnych PFR. Zgodnie z nowym projektem, w przypadku niewywiązania się pracodawcy ze swojego obowiązku, otrzyma on w pierwszej kolejności wezwanie do zawarcia umowy z określoną instytucją, a następnie – w przypadku braku wykonania wezwania – zostanie nałożona na niego grzywna. Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała możliwość nałożenia na pracodawcę kary w wysokości do 1,5% rocznego funduszu wynagrodzeń. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie wyboru instytucji finansowej tym pracodawcom, którzy w wyznaczonym terminie nie dokonali wyboru podmiotu.

Ministerstwo Finansów wprowadziło również zmiany dotyczące kosztów instytucji finansowych związanych z prowadzeniem PPK. Wstępna opłata (jednorazowa) za dopuszczenie na portal PPK została obniżona z 1 mln zł do 750 tys. zł. Zmniejszona została także opłata za prowadzenie ewidencji PPK. Początkowo wynosiła ona 1 zł za każdy zapis na każdym rachunku uczestnika, po zmianach ma wynosić 20 groszy. Ma obejmować prowadzenie ewidencji, rozliczeń i dopłat.

Do tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, w ramach wprowadzonych zmian, dopuszczony zostały – oprócz towarzystw funduszy inwestycyjnych – zakłady ubezpieczeń na życie oraz powszechne towarzystwa emerytalne. W przypadku zakładów ubezpieczeń społecznych możliwość ta jest jedynie w teorii. Spowodowane jest to brakiem ich zwolnienia z tzw. podatku bankowego w przypadku środków zgromadzonych w ramach PPK. Decyzja dotycząca podatku bankowego może jednak ulec zmianie.

Kolejna zmiana obejmuje rolę związków zawodowych podczas tworzenia PPK. Pracownicy i ich przedstawiciele będą mieli wpływ na wybór instytucji finansowej, z jaką pracodawca podpisze umowę o zarządzenie programem. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które funkcjonuje w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe – zgodnie z wcześniejszymi założeniami – mają funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku. Sceptycznie do tego terminu odnosi się jednak Polski Fundusz Rozwoju. Prawdopodobnie nowy termin wprowadzenia programu w życie zostanie zaproponowany, gdy projekt ustawy trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Bardziej realne wydaje się bowiem wprowadzenie PPK w drugiej połowie 2019 roku.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!