Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Zmiana wieku emerytalnego


2017-12-05

Wpływ reformy na wysokość świadczeń emerytalnych

Obniżenie wieku emerytalnego a wysokość świadczeń emerytalnych1 października 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące obniżenia wieku emerytalnego - dla kobiet do 60 roku życia, dla mężczyzn - do 65. Od tego dnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ponad 250 tys. decyzji w sprawie przyznania świadczenia emerytalnego.

Z obniżonego wieku emerytalnego skorzystało ok. 70 % uprawnionych do tego osób. Ponad 400 tys. aktywnych zawodowo ludzi zrezygnowało z pracy na rzecz świadczeń wypłacanych przez państwo. Tylko w ciągu kilku tygodni od wejścia w życie ustawy zmieniającej wiek emerytalny skorzystało z tej możliwości ponad 280 tys. osób. Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił postępowanie lub odmówił przyznania emerytury w ponad 40 tys. przypadków.

Wśród osób, które zdecydowały się na skorzystanie z obniżonego wieku emerytalnego większość stanowiły kobiety (ok. 60%). Stało się tak pomimo faktu, iż średnie świadczenie emerytalne dla kobiet było o ponad 1 000 zł niższe od średniej emerytury dla mężczyzn.

Pozytywna prognoza po miesiącu obowiązywania nowej ustawy o wieku emerytalnym nie sprawdziła się. Koszt tej reformy dla państwa będzie znacznie wyższy niż pierwotnie zakładano. Rosnąca liczba emerytów związana ze skróceniem wieku emerytalnego - oprócz finansowego obciążenia państwa – będzie wiązała się ze skróceniem terminu zapadalności rezerw na świadczenia emerytalne. Spowoduje to zwiększenie prawdopodobieństwa wypłaty odpraw emerytalnych, a związku z tym wzrost rezerw. Odwrotnie do rezerw na odprawy emerytalne zachowają się rezerwy na nagrody jubileuszowe – w związku ze skróceniem pracy do 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn pracownicy mogą stracić prawo nawet do dwóch nagród jubileuszowych. Dlatego też obniżenie wieku emerytalnego skutkuje zazwyczaj obniżeniem rezerw na nagrody jubileuszowe.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!