Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Spadki aktuarialnych rezerw pracowniczych spowodowane wzrostem rentowności obligacji skarbowych


2024-05-16

W ostatnim czasie odnotowano wzrost rentowności obligacji skarbowych, które wykorzystuje się do ustalenia stopy dyskontowej w wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze.

metodologia_wyceny_w_skorygowanej_cenie_nabycia.JPGWielkimi krokami zbliżamy się do śródrocznych wycen aktuarialnych (rezerwy na odprawy emerytalne, rezerwy na odprawy rentowe, rezerwy na odprawy pośmiertne, rezerwy na nagrody jubileuszowe etc.). W ostatnim czasie odnotowano wzrost rentowności obligacji skarbowych, które wykorzystuje się do ustalenia stopy dyskontowej w niniejszych wycenach.
Aktualna wartość rentowności obligacji skarbowych wynosi 5,5%-5,6%. To wzrost o 0,5 punktu procentowego w stosunku do ich poziomu z końca roku 2023. Jeżeli trend wzrostowy zostanie utrzymany, to wartości rezerw pracowniczych wyliczanych przez biura aktuarialne będą niższe w stosunku do wartości rezerw pracowniczych wyznaczonych na dzień bilansowy 31.12.2023 r. Różnice te, wynikające ze zmian założeń finansowych, będą zaliczone do pozycji zyski i straty aktuarialne.
Standardowo przyjęte jest, iż Jednostki wykorzystują wyceny zgodne z datą zamknięcia ksiąg, docelowo – raz w roku. Wielu naszych klientów – właśnie ze względu na powyższe – praktykuje dodatkowe, półroczne lub kwartalne badania, do czego oczywiście zachęca nasze biuro aktuarialne. 


Czytaj także: 

Inflacja wg najnowszych prognoz NBP

Średnie dalsze trwanie życia – Tablica gusowska na potrzeby emerytur

Stopa dyskonta w wycenach aktuarialnych na koniec października 2023


wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!