Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych w 2018 roku


2018-02-02

O ile wzrosną renty i emerytury od 2018 roku

Wzrost rent i emerytur od marca 2018 r.Od 1 marca 2018 roku wzrosną świadczenia emerytalne. Kwota, jaką dodatkowo otrzymają emeryci będzie ustalona na podstawie wskaźnika waloryzacji. Wysokość waloryzacji rent i emerytur poznamy w lutym, kiedy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przedstawi stosowne wskaźniki makroekonomiczne za ubiegły rok.

Waloryzację należy zdefiniować jako zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Omawiana waloryzacja rent i emerytur odbywa się według wzoru zakładającego podwyżkę o wskaźnik inflacji oraz odpowiedni procent realnego wzrostu płac. Wskaźnikiem usług konsumpcyjnych i cen towarów jest średnioroczny wskaźnik cen usług konsumpcyjnych i cen towarów dla gospodarstw rencistów i emerytów lub średnioroczny wskaźnik cen usług konsumpcyjnych i cen towarów ogółem – pod warunkiem, że jest on wyższy od pierwszego wskaźnika. Natomiast procent realnego wzrostu płac, o jaki zostaną podniesione świadczenia emerytalne i rentowe jest omawiany przez Radę Dialogu Społecznego. Jeżeli negocjacje nie przyniosą efektów, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala wysokość zwiększenia. Bierze przy tym pod uwagę prognozowane wielkości makroekonomiczne, które są podstawą do opracowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok. Czyni to w ciągu 21 dni od daty zakończenia negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Aby obliczyć wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, należy do średniorocznego wskaźnika inflacji z poprzedniego roku kalendarzowego dodać 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Najnowsze prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidują wskaźnik waloryzacji w 2018 roku na poziomie 2,9%. Zgodnie z nimi świadczenia emerytalne i rentowe w 2018 wyniosą:

- przeciętna emerytura – 2226,33 zł (podwyżka o ok. 62,74 zł),

- najniższa emerytura – 1029 zł (podwyżka o 29 zł),

- przeciętna renta rodzinna – 1943,45 zł (podwyżka o ok. 54,77 zł),

- przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 1658,10 zł (podwyżka o 46,73 zł).

Ostateczny poziom waloryzacji rent i emerytur poznamy 9 lutego, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda dane o średnim poziomie wynagrodzenia w Polsce w 2017 roku.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!