Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Limity wpłat na IKZE w 2021 r.


2021-01-04

Różnice w limitach dla pracowników oraz samozatrudnionych

W 2021 r. zmienia się limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dla przedsiębiorców samozatrudnionych – osoby prowadzące taką działalność gospodarczą będą mogły wpłacać więcej niż pozostali, co ma zachęcić do oszczędzania na emeryturę, a w konsekwencji do zabezpieczenia dla nich w przyszłości wyższych świadczeń emerytalnych. Ma to także zrekompensować samozatrudnionym nieobjęcie ich Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) lub Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) , które z perspektywy pracownika są bardzo korzystne (wynikają one z dopłat pracodawcy, skarbu państwa oraz zwolnień podatkowych). Należy także pamiętać, że samozatrudnieni nie otrzymują odpraw emerytalnych i rentowych wynikających z Kodeksu pracy, na które mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na etat.

IKZE jest alternatywą dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), pozwalającą gromadzić oszczędności emerytalne i ma charakter dobrowolny. Oprócz tego posiadacze konta IKZE mogą cieszyć się korzyściami podatkowymi – wpłaty na IKZE z danego roku podatkowego można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT (korzyści podatkowe zachowuje się pod warunkiem niewypłacenia środków przed 65 rokiem życia).

Posiadacze konta sami decydują jakie kwoty i kiedy chcą wpłacać, natomiast w danym roku kwota ta nie może przekraczać maksymalnego ustawowego limitu. W tym roku limit ten zwiększa się dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia, a konkretniej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podwyższony limit wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 r. będzie to kwota 9 466,20 zł. Pozostali posiadacze kont IKZE mogą wpłacić maksymalnie kwotę 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, która w 2021 r. będzie wynosiła 6 310,80 zł.

W celu skorzystania z podwyższonego limitu wpłat należy złożyć oświadczenie, które informuje instytucję finansową prowadzącą IKZE, że posiadacz konta jest osobą samozatrudnioną. Ponadto taki przedsiębiorca jest zobowiązany do informowania instytucji o zmianie rodzaju zatrudnienia.

Czytaj także:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2021 r.

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r.

GUS podał wartość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale

Wzrost gospodarczy oraz inflacja w dobie koronawirusa

Kolejna nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!