Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rezerwy aktuarialne na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)


2017-09-22

Druga rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychW 2017 roku obowiązek tworzenia funduszu socjalnego, a co za tym idzie także wyznaczanych przez aktuariusza rezerw z tytułu ZFŚS mają m.in. firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jeżeli wniosek o utworzenie funduszu zgłoszony został przez organizację związkową.


Przedsiębiorstwa zobligowane do tworzenia odpisów na ZFŚS powinny przekazać ustalony na dany rok odpis w dwóch ratach:
  • do 31 maja – w wysokości co najmniej 75% odpisów podstawowych,
  • do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i odpisy zwiększające.
Do końca września wszyscy pracodawcy, którzy mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni przekazać pozostałą część odpisu podstawowego i odpisy dodatkowe. Powyższe terminy wyznaczone są w Ustawie o ZFŚS.

Od 1 stycznia 2017 uległy zmianie wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 roku ustalone zostało na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS, które wynosiło 3 161,77 zł. W związku z powyższym zwiększenie fakultatywne odpisu na każdego emeryta i rencistę, wzrosło z poziomu 182,32 zł w 2016 roku do poziomu 197,61 zł w 2017 roku. Będzie miało to wpływ na wartość rezerw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obliczanych przez aktuariusza – przy niezmienionych pozostałych parametrach wyceny, można założyć ze wartość rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze związane z rezerwami na ZFŚS wzrośnie o ok 8,4%.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!