Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Jaki będzie wpływ wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2022 r. na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych?


2022-11-03

Aktuarialne rezerwy pracownicze na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp. – o ile wzrosną w 2022 r.?

Ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2022 r.?
Rząd zadecydował o podwyżce płacy minimalnej. Będzie ona rekordowa – wzrośnie ona w 2022 r. łącznie o 590 zł w stosunku do 2021 r. Ze względu na wciąż rosnącą inflację, odbędzie się to w dwóch etapach. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem:
  • od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 3490 zł brutto
  • od 1 lipca - 3600 zł brutto
W przyszłym roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:
  • od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 22,80 zł
  • od 1 lipca – 23,50 zł

Ile osób otrzymuje wynagrodzenie minimalne?
Szacuje się, że ok. 3 mln osób otrzyma wyższe wynagrodzenie, co jest także równoznaczne ze zwiększeniem wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków i składek od tych wynagrodzeń. Szacuje się, że budżet państwa zyska na tej podwyżce około 4,7 mld zł netto, czyli o ok. 600 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Jaki jest wpływ wzrostu wynagrodzenia minimalnego na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych?
Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma zasadniczy wpływ na wycenę rezerw pracowniczych, takich jak odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, na nagrody jubileuszowe itp. W większości układów zbiorowych funkcjonujących w przedsiębiorstwach w Polsce, świadczenia pracownicze są liniowo zależne od wysokości wynagrodzenia pracowników. W przypadku ich wzrostu, na który bardzo mocno wpływa wynagrodzenie minimalne (bezpośrednio gdy pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie lub pośrednio, kiedy pracownik zarabia więcej, ale pracodawca musi utrzymać proporcje pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a wynagrodzeniem poszczególnych pracowników), rosną także proporcjonalnie wypłacane aktualne świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. oraz prognozowane przyszłe świadczenia pracownicze. Wszystko to powoduje, że także rezerwy aktuarialne tworzone na te świadczenia pracownicze rosną proporcjonalnie.

Czy aktuarialne rezerwy pracownicze na odprawy emerytalne, rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp. zależą jedynie od wynagrodzenia?
Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych zależy od wielu zmiennych, a nie jedynie od wysokości wynagrodzenia. Jedną z takich zmiennych jest np. stopa dyskonta używana do wyliczenia wartości bieżącej przyszłego ciągu czasowego świadczeń pracowniczych, która w roku bieżącym ze względu na bardzo wysoki wzrost rentowności obligacji skarbowych, od których jest zależna, także bardzo mocno wzrosła. Wzrost stopy dyskonta ma odwrotny do wzrostu wynagrodzeń wpływ na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych – czym wyższa stopa dyskonta, tym niższe rezerwy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp. Splot jednoczesnego znacznego wzrostu wynagrodzeń oraz znacznego wzrostu stopy dyskonta (działających w przeciwnych kierunkach) powoduje, że ciężko jest jednoznacznie oszacować ich łączny wpływ na ostateczną wartość aktuarialnych rezerw pracowniczych, tym bardziej, że wpływają na nie także inne założenia aktuarialne.

Jakich standardów rachunkowości i aktuarialnych używać do wyceny rezerw pracowniczych?
Głównymi standardami rachunkowymi i aktuarialnymi używanymi do wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych na odprawy emerytalne, rentowe, rezerw na nagrody jubileuszowe itp. jest KSR 6 (Krajowy Standard Rachunkowości nr 6), MSR 19 (Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19) oraz KSA 1 (Krajowy Standard Aktuarialny nr 1). Zalecają one, aby wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze itp. została przeprowadzona przez licencjonowanego aktuariusza (także Ustawa o rachunkowości pośrednio przez swoje odwołania do międzynarodowych i krajowych standardów rachunkowości (MSR 19 i KSR 6), zaleca aby wycenę rezerw pracowniczych, ze względu na jej skomplikowany i długoterminowy charakter, dokonał aktuariusz). Standardy te mówią także o tym jakiej metodologii należy użyć przy wycenie aktuarialnej rezerw pracowniczych, czyli metodologii prognozowanych uprawnień jednostkowych (także Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 (KSA 1), który zbiera w jedną całość wszystkie przepisy mówiące o wycenie aktuarialnej rezerw pracowniczych, zaleca powyższą metodologię oraz zaleca korzystanie z usług licencjonowanego aktuariusza).

Podsumowanie
  • Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2022 r. na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych będzie miał bardzo duży wpływ (bezpośrednio i pośrednio) – zmienna ta spowoduje znaczny wzrost rezerwy aktuarialnej na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerw na nagrody jubileuszowe itp.
  • Należy jednak pamiętać, że wycena aktuarialna rezerw pracowniczych zależy od wielu zmiennych, a nie jedynie od wysokości wynagrodzenia, dlatego np. ze względu na równoczesny znaczny wzrost stopy dyskonta, która obniża rezerwy pracownicze, bez dokładnych wyliczeń rezerw ciężko jest jednoznacznie określić, w którym kierunku podążą rezerwy pracownicze.
  • MSR 19, KSR 6 i KSA 1 zalecają, aby wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze itp., ze względu na jej skomplikowany i długoterminowy charakter, została przeprowadzona przez licencjonowanego aktuariusza.


źródło: Opracowanie własne


Czytaj także: 

Rezerwy pracownicze (wycena aktuarialna) – zmiana spowodowana wzrostem minimalnego wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie według GUS i jego wpływ na wysokość rezerw pracowniczych

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku

Wpływ stopy dyskontowej na wycenę rezerw pracowniczych
wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!