Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. i jego wpływ na rezerwy pracownicze


2018-12-13

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku do kwoty 2 250 zł


Wpływ minimalnego wynagrodzenia na rezerwy aktuarialnePodczas posiedzenia w dniu 11 września 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową w 2019 roku. Po konsultacjach ze związkowcami, pracodawcami i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rada Ministrów ustaliła, że minimalne wynagrodzenie od 01.01.2019 roku będzie wynosić 2 250 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do poprzedniej wartości i będzie stanowić około 47,2 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Nowa minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosić będzie 14,7 brutto.

Zwiększenie pensji minimalnej będzie miało wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze. Jeśli przedsiębiorstwo wypłaca swoim pracownikom odprawy emerytalne, rentowe lub nagrody jubileuszowe w oparciu o minimalne wynagrodzenie, to można założyć, że wzrost minimalnego wynagrodzenia o około 7%, przy założeniu, że pozostałe założenia pozostają niezmienne, spowoduje wzrost rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe także o około 7%. Dotyczy to także innych rezerw na świadczenia pracownicze, która mogą być zależne pośrednio lub bezpośrednio od wynagrodzenia minimalnego (zależnie od zapisów w układach zbiorowych pracodawcy). Historyczne zmiany wynagrodzenia minimalnego oraz ich prognozy na kolejne lata powinny być uwzględniane podczas szacowania rezerw pracowniczych przez biuro aktuarialne. Polityka dotycząca założeń przyjmowanych do wyceny rezerw aktuarialnych powinna uwzględniać zmieniające się otoczenie makroekonomiczne (np. podwyżki minimalnego wynagrodzenia, zmiany wieku emerytalnego) oraz wewnętrzne uregulowania jednostki.


Czytaj także:

Rezerwy pracownicze – stopa wzrostu wynagrodzeń używana podczas wyceny aktuarialnej rezerw

Rezerwy pracownicze: kiedy spółka powinna dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze


Wycena rezerw pracowniczych w ujęciu Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1

Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!