Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Biuro aktuarialne


Biuro aktuarialne oferuje szeroki zakres usług aktuarialnych dla podmiotów spoza rynku ubezpieczeniowego. Specjalizuje się między innymi w szacowaniu zobowiązań wynikających z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Można wśród nich wyróżnić:


Korzystanie z usług biura aktuarialnego w celu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze jest zalecane przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Biuro aktuarialne zatrudnia wykwalifikowanych aktuariuszy, specjalistów z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Aktuariusze pracują tam, gdzie potrzebni są specjaliści od oceny ryzyka. Osoba z tym wykształceniem – Aktuariuszpracuje głównie dla firm ubezpieczeniowych, biur aktuarialnych, ale także dla firm konsultingowych i audytorskich. Aktuariusze zajmują się problemami związanymi z oceną ryzyka, wyceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych, a także polityką inwestycyjną.

 

Zgodnie z ustawą, licencjonowanym Aktuariuszem jest osoba fizyczna, spełniająca następujące wymagania:

  • ukończyła studia wyższe o specjalizacji aktuarialnej,
  • praktykowała pod kierunkiem Aktuariusza przez okres co najmniej 2 lat,
  • zdała z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny. Składa się on z czterech części: matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń życiowych, matematyki ubezpieczeń majątkowych oraz prawdopodobieństwa i statystyki,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.


Aktuariusze, zarówno zatrudnieni w biurach aktuarialnych, jak i pracujący w innych instytucjach finansowych, powinni posiadać wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, statystyki, teorii ryzyka, demografii czy rachunkowości ubezpieczeniowej. Aktuariat jest więc bardzo specjalistyczną dziedziną, która wymaga gruntownego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Aktuariusz to odpowiedzialny, ale i z pewnością fascynujący zawód. Osobom przygotowującym się do uzyskania licencji aktuarialnej, a tym samym chcących pracować w biurach aktuarialnych czy instytucjach finansowych, zaleca się udział w dodatkowych szkoleniach i kursach pogłębiających wiedzę z zakresu profesjonalnego aktuariatu. Przykładem takich zajęć może być Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych. Jest on skierowana głównie do osób posiadających licencję aktuarialną lub zainteresowanych jej uzyskaniem. Celem szkoły jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych technik aktuariatu. Mogą one dotyczyć na przykład ogólnego postępu matematyki stosowanej w zarządzaniu ryzykiem, czy też wynikać z innowacji w praktyce gospodarczej w wektorze ubezpieczeń. Wiedza uzyskana w ramach specjalistycznych szkół podyplomowych z dziedziny aktuariatu może być bardzo przydatna dla osób dopiero co rozpoczynających pracę w biurze aktuarialnym, zakładach ubezpieczeń i innych instytucjach. Praca w aktuariacie niewątpliwie przynosi dużo satysfakcji oraz pozwala na intensywny rozwój, zarówno ten zawodowy, jak i czysto intelektualny.


Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!