Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Obniżenie poziomu stopy dyskontowej


2020-06-03

Dalszy wpływ COVID19 na rynek

W gospodarce wciąż można zaobserwować wpływ koronawirusa. Po kolejnej obniżce stóp procentowych, rentowność obligacji drastycznie spadła. Jako doświadczone biuro aktuarialne, do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze rekomendujemy przyjmowanie stopy dyskonta na poziomie 1,25% - jeżeli wycena przeprowadzona jest 31.05.2020.

Ustalenie poziomu stopy dyskontowej jest jednym z kluczowych elementów przy wycenie rezerw pracowniczych (zgodnie z założeniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 oraz Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 – w tym rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne oraz odprawy na nagrody jubileuszowe. Stopę tę ustala na podstawie rynkowych stóp zwrotu z obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa. W Polsce do ustalenia stopy dyskontowej przyjmuje się rentowność długoterminowych papierów wartościowych – ze względu na słabo rozwinięty rynek obligacji korporacyjnych.

Dla wartości porównawczej, stopa procentowa na dzień 31.12.2019 wynosiła około 2 p.p., natomiast na koniec 2018 roku wynosiła 3 p.p.. Takie zmiany mają znaczący wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze. Obniżenie stopy dyskontowej powoduje wzrost wartości rezerw.wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!