Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Jednorazowe podwyższenie rent i emerytur w 2019 roku?


2018-11-13

Trwają prace nad jednorazowym zwiększeniem świadczeń emerytalnych i rentowych

O ile emerytury i renty będą wyższe w 2019 roku?Rząd pracuje nad podwyższeniem rent i emerytur w 2019 roku. Projekt przewiduje podniesienie do kwoty 1100 zł wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej, a także renty rodzinnej. Do 825 zł ma zostać natomiast podniesiona najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Zdaniem pomysłodawców projektu, wysokość najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych nie jest bowiem adekwatna do kosztów utrzymania.

Planowana przez rząd modyfikacja obowiązujących dotychczas zasad jest jednorazowa. Zastosowany ma zostać ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak zapewniona ma być minimalna gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego w wysokości 70 zł. Waloryzacja procentowa w 2019 roku ma zatem zostać zastąpiona waloryzacją procentowo-kwotową. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy to waloryzacja wynosiła 0,68 proc., a świadczeniobiorcy pobierający najniższe kwoty otrzymali podwyżkę w wysokości 36 zł brutto).

Celem zmian wprowadzonych w systemie świadczeń emerytalnych, wg pomysłodawców projektu, „jest zapewnienie zachowania realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach”. W ostatnich latach podjęto szereg zmian mających na celu poprawę sytuacji materialnej osób, które pobierają najniższe świadczenia emerytalne i rentowe, jednak w dalszym ciągu nie są one wystarczające do utrzymania się. Państwo powinno szczególnym wsparciem otoczyć najuboższych świadczeniobiorców – zadaniem władz jest bowiem zapewnienie podstawowego finansowego bytu obywateli, głównie osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe.

Waloryzacja rent i emerytur odbywa się w marcu. Wskaźnik waloryzacji świadczeń jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, który powiększony został o min. 20% realnego wynagrodzenia przeciętnego w poprzednim roku kalendarzowym. W 2017 roku, wg danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźniki średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku wyniosły odpowiednio: 102 proc. i 102,3 proc. Do określenia wskaźnika waloryzacji przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 102,3 proc. GUS podał także, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3,4 proc. Po uwzględnieniu powyższych wartości, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w 2018 roku wyniósł 102,98 proc.

Planowane jednorazowe zwiększenie świadczeń emerytalnych i rentowych oznacza w praktyce największą korzyść dla emerytów, którzy pobierają emeryturę minimalną. Im wyższe natomiast będzie pobierane świadczenie, tym mniejsza będzie różnica.

Wprowadzenie zmian planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku.


Czytaj także:

Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku

Kolejne propozycje zmian w systemie świadczeń emerytalnych


Zmiany w reformie emerytalnej proponowane przez KNF i NBP

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych w 2018 roku

 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!