Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Limit składek na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) w 2019 roku


2019-02-27

Indywidualne Konto Emerytalne jako sposób gromadzenia środków na przyszłą emeryturę

Limit wpłat na IKE w 2019 r.Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – obok Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – stanowi dobrowolną formę ubezpieczenia społecznego i pozwala gromadzić dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Ponieważ przystąpienie do IKE jest dobrowolne, to na osobie oszczędzającej spoczywa obowiązek znalezienia podmiotu, który będzie zarządzał jej środkami. Posiadaczem konta może być natomiast osoba, która ukończyła 16. rok życia. Na jednym rachunku środki dodatkowe do świadczenia emerytalnego odkładać może tylko jedna osoba, dlatego w ramach IKE nie można oszczędzać wspólnie w małżonkiem. Oszczędzający na IKE mogą jednak liczyć na preferencje podatkowe.

Zgodnie z ustawą z 2004 r. o Indywidualnych Kontach Emerytalnych oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, limit wpłat na IKE nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok, które określa ustawa budżetowa. W 2019 r. wynagrodzenie to – zgodnie z ustawą budżetową na 2019 rok z 21 sierpnia 2018 r. - wynosi 4 765 zł. Limit wpłat na IKE w 2019 roku wynosi zatem 14 295 zł. Dla porównania, w 2018 r. wynosił on 13 239 zł, a w 2017 r. - 12 789 zł.

Aby pracownik mógł odkładać środki na przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego, może:
- oszczędzać w regularnych kwotach co miesiąc odkładając kwotę 1 191 zł
- zmienić częstotliwość płacenia składki – np. płacić ją co kwartał
- dokonywać nieregularnych wpłat
- dokonać jednorazowej wpłaty rocznej, wpłacając w całości możliwą kwotę składek.

Środki zgromadzone w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego można wypłacić – zachowujący przy tym prawa do ulgi podatkowej – po ukończeniu 55 lub 60 lat oraz nabyciu prawa do świadczenia emerytalnego. Ponadto należy dokonywać wpłat na rachunek IKE przez minimum 5 lat kalendarzowych oraz dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków z konta emrytalnego. Spełnienie tych warunków gwarantuje także osobie oszczędzającej zwolnienie wypłaty z obowiązku odprowadzenia tzw. podatku Belki.
Pieniądze mogą być odprowadzone również wcześniej, jednak wówczas oszczędzający muszą zapłacić 19% podatku od dochodów kapitałowych.

To, w jakiej formie prowadzone jest Indywidualne Konto Emerytalne stanowi indywidualną decyzję osoby oszczędzającej na emeryturę. IKE może być bowiem oparte o różne instrumenty finansowe. Należą do nich m.in.:
- rachunek maklerski,
- fundusze inwestycyjne,
- ubezpieczenie inwestycyjne,
- depozyt bankowy,
- dobrowolny fundusz emerytalny.

Wybór tego, w jakiej formie utrzymywane będą oszczędności na IKE jest bardzo istotny – zależy bowiem od niego, jakimi kosztami będzie obarczone oszczędzanie, jakie będzie ryzyko oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realnie liczyć oraz w jak długim okresie.

Czytaj także:


Limit wpłat składek dodatkowych na Pracownicze Programy Emerytalne w 2019 r.


Pracownicze Plany Kapitałowe - rola niezależnego doradcy w wyborze podmiotu zarządzającego

Pracownicze Plany Kapitałowe – zmiana terminów wprowadzenia programów emerytalnych

Rezerwy pracownicze: kiedy spółka powinna dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Udział PTE w tworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!