Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Zmiany w reformie emerytalnej proponowane przez KNF i NBP


2018-06-21

Uwagi do projektu Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK)

Zmiany w reformie emerytalnejZ najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż od momentu wprowadzenia obniżonego wieku emerytalnego, średnie świadczenia emerytalne dla kobiet zmalały o 33 zł, a mężczyzn aż o 110 zł.

Od 1 października 2017 roku do końca marca 2018 roku, wioski o emeryturę złożyło 433 tys. osób, z czego przyznano świadczenia dla 360 tys. seniorów.

Niestety kwota przyznawanych emerytur z miesiąca na miesiąc spada. Zdecydowany wpływ na zmniejszenie świadczeń w I kwartale 2018 roku ma fakt, iż tegoroczni wnioskodawcy posiadają mniejszy kapitał własny na koncie w ZUS. Obecny stan rzeczy jest następstwem wprowadzonej w roku ubiegłym ustawy obniżającej wiek emerytalny u kobiet do lat 60, a u mężczyzn do 65. Nowe przepisy określają, iż aby ubiegać się o świadczenia emerytalne nie trzeba mieć określonego stażu ubezpieczeniowego. W tym przypadku liczą się jedynie wszystkie środki, które dana osoba posiada na koncie emerytalnym ZUS.

Według wcześniejszych prognoz, w 2018 roku, tuż po obniżeniu wieku emerytalnego, średnia emerytura dla mężczyzn miała wynosić 3115 zł, a dla kobiet 1750 zł. Jednak faktyczna wysokość świadczeń jest znacznie niższa.

Przeciętna wysokość świadczeń emerytalnych w marcu 2018 roku, wyniosła odpowiednio dla mężczyzn 2672,51 zł, a dla kobiet 1609,65 zł.

Waloryzacja emerytur i rent w 2018 roku

Od 1 marca 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe kwoty świadczeń emerytalnych i rentowych. Dotyczą one:
  • najniższych emerytur i rent,
  • dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą bądź rentą lub samoistnie,
  • maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Według aktualnej informacji z ZUS, kwoty najniższych świadczeń wynoszą odpowiednio:
  • 1029,80 zł w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej,
  • 722,35 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 1235,76 zł w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renty rodzinnej wypadkowej,
  • 926,82 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.
Nowe pomysły na waloryzację emerytur i rent w 2019 roku

W 2019 roku planowana jest waloryzacja emerytur oraz rent o realny wzrost płac dla osób najgorzej zarabiających. Pozostałe osoby pobierające świadczenia będą mogły liczyć na waloryzację jedynie na podstawie wskaźnika inflacji.

Planuje się, iż pula środków przeznaczanych na waloryzację byłaby jednakowa, lecz inaczej dzielona. Głównym założeniem jest zmniejszenie różnicy pomiędzy emerytami otrzymującymi skrajnie różne świadczenia (najniższe/najwyższe).

Przy obecnym systemie waloryzacji, podział środków jest nierównomierny i co tu dużo mówić, niesprawiedliwy. Osoby najbiedniejsze otrzymują podwyżkę bardzo małą, natomiast bogatsi – wysoką. Nowy pomysł rządu ma możliwość wyrównania poziomu życia tych dwóch grup. Zakłada się, że największa podwyżka emerytur dosięgnie głównie kobiety, które zostały pokrzywdzone na skutek wprowadzenia nowego systemu emerytalnego, opierającego się na obniżeniu wieku uprawniającego do skorzystania ze świadczeń. Kolejna zmiana waloryzacji emerytur i rent będzie obowiązywała od marca 2019 roku.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!