Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Przyznawanie świadczeń emerytalnych po obniżeniu wieku emerytalnego


2017-12-15

Zasady przyznawania emerytur na wniosek i z urzędu

Przyznawanie emerytur na wniosek i z urzęduNowe regulacje związane z obniżeniem z dn. 1 października 2017 r. wieku emerytalnego, dotyczą zarówno osób, które złożyły wniosek o przyznanie emerytury, jak i tych, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Przyznanie świadczenia emerytalnego uzależnione jest od złożenia wniosku oraz niezbędnej dokumentacji. Wyjątek stanowią jedynie osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy. Do ZUS zostaną oni przeniesieni z urzędu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Złożenie wniosku nie jest wymagane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna w takim przypadku emeryturę od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do otrzymania emerytury. Jednocześnie osoba taka traci prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy również może złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Jeżeli uczyni to do końca miesiąca, w którym ukończy wiek emerytalny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek. Z reguły jednak emerytura przyznana z urzędu jest korzystniejsza niż przyznania w trybie wnioskowym. Wynika to głównie z faktu, iż osoba przeniesiona na emeryturę z urzędu może ją otrzymywać także podczas kontynuacji zatrudnienia, które zostało nawiązane przed przyznaniem świadczeń. Przywilej ten nie dotyczy osób, które złożyły wniosek o przyznanie emerytury. Ponadto wysokość emerytury z urzędu nie może być niższa niż pobierana wcześniej renta.

W sytuacji złożenia wniosku o przyznanie emerytury, niezbędną dokumentację należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed planowanym terminem przejścia na emeryturę lub spełnieniem warunków przyznania świadczenia. Wniosek można złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

System emerytalny skonstruowany jest jednak tak, aby promować jak najdłuższą pracę, a reforma – oprócz zmiany wieku emerytalnego – ma na celu zmianę filozofii podejścia do emerytury.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!