Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Płaca minimalna na 2024 rok a wycena pracowniczych rezerw aktuarialnych


2023-10-05

Kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie ostatecznie do 4242 zł brutto.

4_tura_PPK.jpgW połowie września Rada Ministrów ogłosiła wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok 2024. Nowe wytyczne ustalają najniższą pensję na poziomie 4242 zł brutto od stycznia 2024 roku, z podwyżką do 4300 zł brutto od lipca tego samego roku. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,7 zł brutto na początku roku, a następnie wzrośnie do 28,1 zł brutto.

Ogłoszone w rozporządzeniu kwoty są zgodne z wcześniejszym, sierpniowymi projektem ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia ma na celu uwzględnienie zmieniających się warunków gospodarczych i inflacji. Jeśli wskaźnik cen osiągnie co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej w przeciągu jednego roku.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wycenę aktuarialnych rezerw pracowniczych, takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, ZFŚS itp. Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych jest procesem złożonym, który uwzględnia szereg różnych parametrów demograficznych i finansowych. Te zmienne często wpływają na ocenę rezerw pracowniczych w sposób odwrotny: wzrost wynagrodzeń może prowadzić do zwiększenia rezerw pracowniczych, podczas gdy wzrost stopy dyskonta może spowodować ich zmniejszenie. Dlatego też, aby dokładnie określić wpływ zmian w założeniach dotyczących wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych, konieczne jest przeprowadzenie nowej oceny na aktualną datę bilansową. Ze względu na złożoność tego procesu oraz jego znaczenie dla dokładności finansowych sprawozdań MSR 19, KSA 1 oraz KSR 6 sugerują, iż wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych powinien przeprowadzić licencjonowany aktuariusz.


Czytaj także:

Radykalna obniżka stóp procentowych – wpływ na rezerwy pracownicze

GUS opublikował najnowsze tablice trwania życia 2022

Jaki będzie wpływ wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2022 r. na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych?wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!