Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Ranking emerytur


2019-11-13

Ranking "Melbourne Mercer Global Pension Index"

Ranking emeryturFirma doradcza Mercer ze współpracy z Australijskim Centrum Studiów Finansowych po raz jedenasty przedstawiła ranking - "Melbourne Mercer Global Pension Index". W rankingu porównano systemy emerytalne w 37 krajach, w tym również w Polsce.

Przy ocenie brano pod uwagę 3 kryteria:
1) Adekwatność – uwzględnia m.in. poziom świadczeń emerytalnych, relację przeciętnej wysokości emerytury do przeciętnego wynagrodzenia oraz udział oszczędności prywatnych, to kryterium w rankingu waży 40%; ocena Polski to 62,5 pkt,
2) Stabilność – główną rolę odgrywają tu zabezpieczenie przyszłych świadczeń, sposób ich finansowania, demografia, zadłużenie Państwa oraz po raz pierwszy został wzięty pod uwagę wzrost gospodarczy. Te kryterium w rankingu odpowiada 35% wagi; ocena Polski w tym kryterium to 45,3 pkt,
3) Integralność – to kryterium jest skoncentrowane głównie na obszarze oszczędności prywatnych, waga tego kryterium to 25%; ocena Polski to 66,0 pkt.

W każdej kategorii dany kraj mógł zdobyć od 0 do 100 punktów. Średnia na podstawie wyników z 37 krajów została ustalona na poziomie 59,3 pkt. Najwyższe miejsce osiągnęła Holandia z wynikiem 81,0 pkt, najsłabsze zaś Tajlandia z wynikiem 39,4 pkt. Polska zajęła 21 miejsce z wynikiem 57,4 pkt. W poprzednim roku Polska osiągnęła 24 miejsce z wynikiem 54,3 pkt.

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym cyklicznie co miesiąc. Wypłacane są osobom ubezpieczonym, które osiągnęły wiek emerytalny i wypracowały odpowiedni staż pracy.

Wiek emerytalny może być różny w zależności od płci oraz od warunków zatrudnienia.
W przypadku kobiet najniższy jest on w Rosji, Białorusi i na Ukrainie – jest to 55 lat, najwyższy natomiast w Norwegii - 67 lat i w Wielkiej Brytanii - 68 lat. Podobnie jest w przypadku wieku emerytalnego mężczyzn, najniższy wiek emerytalny obowiązuje w Rosji, Białorusi i na Ukrainie - 60 lat, najwyższy również w Norwegii - 67 lat i w Wielkiej Brytanii – jest to 68 lat.
W Polsce powszechny wiek emerytalny obowiązuje od 1 października 2017 r. i wynosi dla mężczyzn 65 lat, a dla kobiet odpowiednio 60 lat.
W chwili obecnej do świadczeń emerytalnych w Polsce jest uprawionych 5 754 800 osób. Średnia wysokość emerytury to 2 276,99 zł, gdzie średnia emerytura mężczyzn wynosi 2 843,06 zł zaś kobiet to kwota 1 901,11 zł. Jednak około 20,7% emerytów otrzymuje emeryturę w przedziale od 1 600 do 2 000 zł.

Zgodnie z MSR 19 (oraz odpowiednio w KRS 6) przedsiębiorstwa powinny tworzyć rezerwy na odprawy emerytalne, jeżeli ich wartość jest istotna bilansowo.

Czytaj także:

Wzrost płacy minimalnej

Rezerwy pracownicze: kiedy spółka powinna dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Aktuarialne rezerwy na świadczenia emerytalne

Rola doradcy emerytalnego w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę

Pracownicze Programy Emerytalne – nowe obowiązki pracodawców

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!