Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Konsolidacja rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)


2021-08-18

Od 2020 roku na rynku PPK prowadzone są działania mające za swój cel dążenie do maksymalnej unifikacji tego sektora, począwszy od konsolidacji zarządzających, skończywszy na fuzji agentów transferowych.

Konsolidacja_PPK.jpg
Działania te, niezwykle mozolne i drobiazgowe, w kontekście długofalowym spowodują najprawdopodobniej konsolidację całego sektora związanego z planami emerytalnymi.

We wrześniu 2020 roku, Pocztylion-Arka PTE rozpoczął proces przejmowania PZD AEGON PPK, czego motorem był artykuł 63 ustawy o PPK. Skutkiem tego procesu było wykreślenie Funduszy Aegon PPK DFE z Rejestru Funduszy Emerytalnych i przejęcie aktywów zgromadzonych funduszy przez nowego zarządzającego. Niemal równocześnie, Grupa AXA została przejęta przez Grupę UNIQA na terenie Polski, Słowacji i Czech.
 
Lista podmiotów zarządzających oferujących PPK została pomniejszona o jedną Instytucję Finansową. Podobna sytuacja miała miejsce w segmencie agentów transferowych, będących nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych. Proservice Finteco przejęło Moventum Services i zdominowało swój sektor – od maja 2021 roku obsługuje 12 z 19 Zarządzających PPK.


Przypomnijmy, że Pracownicze Plany Kapitałowe są komplementarne wobec przyszłych świadczeń emerytalnych otrzymywanych z ZUS-u, oraz odpraw (świadczeń) emerytalnych otrzymywanych od pracodawcy w momencie przejścia pracownika na emeryturę. Z tego tytułu, każdy pracodawca jest zobligowany do stworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne, które w przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych są tożsame z wartością środków zgormadzonych na indywidualnych kontach PPK.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19, Świadczenia pracownicze), rezerwa na świadczenia emerytalne u pracodawcy jest „systemem określonych świadczeń”, natomiast środki na koncie PPK są „systemem określonych składek”. Z ekonomicznego punktu widzenia, w obydwu przypadkach są to rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne – w pierwszym jest to rezerwa aktuarialna, w drugim natomiast rezerwa równa zgormadzonym na kontach programu emerytalnego środkom.

źródło: Opracowanie własne

Czytaj także:

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – zmiany emerytalne już w tym roku

Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) – czy należy tworzyć na nie aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19, KSR 6 lub KSA 1?

Renty i emerytury w 2021 r.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!