Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Kształtowanie się stóp procentowych obecnie oraz w roku 2021


2020-06-26

W 2021 potrzebny będzie stopniowy i delikatny powrót do stóp procentowych z 2019 roku

W ciągu następnego roku kalendarzowego Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała ostrożnie, stopniowo oraz delikatnie wracać do poziomów stóp procentowych z 2019 roku, które przez wiele lat dobrze służyły koniunkturze gospodarczej.

Rozsądne połączenie polityki gospodarczej musi polegać na kontynuowaniu aktywnej prowzrostowej polityki fiskalnej oraz ostrożnej antyinflacyjnej polityki monetarnej. Najprawdopodobniej w ciągu następnego roku kalendarzowego RPP będzie ostrożnie wracać do poziomów stóp NBP z 2019.

Ciężar walki z inflacją spoczywa na Narodowym Banku Polskim. Tu konieczna jest daleko posunięta ostrożność. O ile oddziaływanie makroekonomiczne obniżania stóp procentowych może budzić wątpliwości, o tyle ich podnoszenie zdaje się być bardziej skuteczne i to zarówno w wymiarze 'makro', jak i 'mikro'.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1%.


wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!