Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


2020-05-28

Wartość wyemitowanych obligacji wynosi 8 mld 950 mln zł

Emisja obligacji nastąpiła na podstawie listu emisyjnego z 23 kwietnia br. Wyemitowane zostało 8.950.000 obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Termin wykupu to 27 kwietnia 2027 roku, a obligacje są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa. Cena emisyjna wyemitowanych obligacji, łącznie z narosłymi odsetkami na dzień rozliczenia wynosi 998,38 PLN.

Bank Gospodarstwa krajowego podał informacje, że obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nieposiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i rejestrowane są w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zgodnie z oświadczeniem BGK wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej w terminie wykupu. Natomiast wszystkie transakcje następować będą za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Gwarancja Skarbu Państwa, która stanowi zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek.

Zgodnie z komunikatem podanym przez BGK, wartość zobowiązań zaciągniętych przez BGK na dzień 31 marca 2020 r. wynosi 112,3 mld zł. Prognozowane zobowiązania BGK do czasu całkowitego wykupu obligacji czyli do dnia 27.04.2027 wynoszą 75,6 mld zł.

Bank poinformował również, że wyemitowane obligacje objęte są oceną ratingową agencji Fitch: Long-term local currency rating: 'A-'; National Long-term rating: 'AAA_pol_'.

Całkowitą obsługę Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zapewnia BGK, przede wszystkim zarządza jego płynnością oraz pozyskuje finansowanie, głównie w formie emisji obligacji i przeznaczony jest on dla sektora finansów publicznych.


wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif