Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Zmiana wysokości odpisów na ZFŚS i jej wpływ na rezerwy pracownicze


2017-05-18

W wyniku nowelizacji przepisów podniesiono wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 roku.


Według art. 5f ustawy o ZFŚS, dodany na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984), wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 roku ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107).

Oznacza to, że zwiększenie fakultatywne (uznaniowe) na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę, wzrośnie z poziomu 182,32 zł w 2016 roku do poziomu 197,61 zł w 2017 roku.

Powyższa zmiana wpływa na wartość rezerw pracowniczych z tytułu odpisów na ZFŚS dla obecnych i przyszłych emerytów bądź rencistów. Przy niezmienionych innych parametrach wyceny aktuarialnej, wartość rezerw pracowniczych z tytułu odpisu na ZFŚS wzrośnie o około 8,4%.

W latach 2011-2016, wysokość odpisu na ZFŚS ustalane było na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS (2.917,14 zł).

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wycena rezerw pracowniczych z tytułu odpisu na ZFŚŚ, podobnie jak pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze, jest skomplikowana, ponieważ wymaga przyjęcia szeregu założeń finansowych i demograficznych, które będą ze sobą spójne. Z tego względu zaleca się skorzystać z usług aktuarialnych. Wykfalifikowany aktuariusz posiada niezbędne narzędzia i wiedzę, by prawidłowo wyznaczyć aktuarialną wartość bieżącą zobowiązania.

Wycenę aktuarialną rezerw z tytułu przyszłych odpisów na ZFŚS po okresie zatrudnienia wyznacza się oddzielnie dla obecnych emerytów i rencistów, którzy są objęci przez byłego pracodawcę opieką socjalną, oraz oddzielnie dla obecnych pracowników, którzy są potencjalnymi przyszłymi emerytami bądź rencistami uprawnionymi do opieki socjalnej (odpisy zaczną być tworzone po ich przejściu na emeryturę lub rentę).

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!