Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rezerwy pracownicze (wycena aktuarialna) – zmiana spowodowana wzrostem minimalnego wynagrodzenia


2021-09-23

Kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie z 2800 tys. zł do 3010 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wzrośnie o 7,5%?Czy_nalezy_tworzyc_rezerwy_dla_PPE.jpg

Mimo ubiegłorocznego projektu rządowego o którym informowaliśmy w naszym artykule z dnia 12 grudnia 2020 roku pt. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku, wynagrodzenie minimalne w 2020 roku nie wzrosło z 2,6 tys. zł do 3 tys. zł, a do 2,8 tys. brutto. Wpływ na tę decyzję miał protest przedsiębiorców, którzy oponowali przed skokiem stawek w obliczu pandemicznej recesji. Aktualny projekt rządowy w tej kwestii określa wzrost wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia z 2,8 tys. zł do 3010 zł brutto, czyli o 7,5% .


Stawka ta, ustalona w oparciu o wskaźnik inflacji oraz PKB, jest wyższa od ustawowego minimum, tj. 3004 zł brutto. Minister pracy powiadomiła, że propozycja rządu pierwotnie spotkała się z odrzuceniem przez Radę Dialogu Społecznego, jednak organten nie uzgodnił na forum wewnętrznym swojej propozycji do przedstawienia rządowi.
W związku z tym, 15 września br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które uprawomocniło swoją decyzję.
 
 
Jaki jest wpływ minimalnego wynagrodzenia na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia zawsze ma istotny wpływ na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych (rezerw na nagrody jubileuszowe, rezerw na odprawy emerytalne, rentowe itp.): będzie powodował ich wzrost w sposób proporcjonalny do wzrostu wartości wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem, że podstawy nagród i odpraw są zależne bezpośrednio od minimalnego wynagrodzenia. W większości przypadków tak nie jest – na ogół podstawy nagród i odpraw są zależne od indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika, a nie minimalnego. Należy tu jednak zaznaczyć, że wynagrodzenia brutto pracownika nie jest zawieszone w próżni i na jego wysokość ma także wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia – powoduje on pośrednio także wzrost pozostałych wynagrodzeń w spółkach (na najniższe ma bezpośredni wpływ).

Standardy rachunkowości KSR 6, MSR 19 oraz KSA1 zalecają, aby wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, rezerw na nagrody jubileuszowe itp. została przeprowadzona przez licencjonowanego aktuariusza (także Ustawa o rachunkowości pośrednio przez swoje odwołania do międzynarodowych i krajowych standardów (MSR 19 i KSR 6), zaleca aby wycenę rezerw pracowniczych, ze względu na jej skomplikowany i długoterminowy charakter, dokonał aktuariusz). Standardy te mówią także o tym jakiej metodologii należy użyć przy wycenie aktuarialnej rezerw pracowniczych, czyli metodologii prognozowanych uprawnień jednostkowych (także Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 (KSA 1), który zbiera w jedną całość wszystkie przepisy mówiące o wycenie aktuarialnej rezerw pracowniczych, zaleca powyższą metodologię oraz zaleca korzystanie z usług licencjonowanego aktuariusza).

W metodologii prognozowanych uprawnień jednostkowych wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp. (ogólnie rezerwy pracownicze), zależna jest liniowo od wartości podstaw nagród i odpraw. Jeśli podstawą nagród i odpraw jest wynagrodzenie minimalne lub indywidualne wynagrodzenie brutto
(a tak jest w większości przypadków), wtedy należy spodziewać się w wycenie rezerw pracowniczych na najbliższą datę bilansową ich wzrostu o około 7,5%, w przypadku gdy podstawą jest minimalne wynagrodzenie oraz nawet około 8,7%
, jeśli podstawą jest wynagrodzenie indywidualne pracownika (zgodnie z komunikatem GUS, o tyle właśnie wzrosło w ciągu ostatniego roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce).


Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych – czy zależna jedynie od wynagrodzenia?

Rezerwy pracownicze są bardzo mocno zależne także od innych parametrów (np. stopy dyskonta, śmiertelności, rotacji zatrudnienia itp.), dlatego powyższe liczby należy traktować jedynie poglądowo (są one prawidłowe jedynie przy założeniu, że pozostałe parametry wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych nie ulegną zmianie). Dokładną wycenę rezerw
na odprawy emerytalno-rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe itp. należy dokonać na dzień bilansowy
i zgodnie z międzynarodowymi oraz krajowymi standardami (MSR 19 i KSR 6) powinien to zrobić aktuariusz (głównie zwraca się tu uwagę na skomplikowany charakter wyliczeń aktuarialnych rezerw pracowniczych oraz bardzo długi horyzont prognozy - do momentu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego, a dla takich rezerw pracowniczych jak rezerwy na ZFŚS, nawet do wieku 100 lat). Nieprawidłowe określenie założeń demograficznych, makro- i mikroekonomicznych może bardzo mocno wpłynąć na wysokość aktuarialnych rezerw pracowniczych, a co za tym idzie także na prawidłowość sprawozdania finansowego.

źródło: Opracowanie własne


Czytaj także:


Przeciętne wynagrodzenie według GUS i jego wpływ na wysokość rezerw pracowniczych

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – zmiany emerytalne już w tym roku

Renty i emerytury w 2021 r.

GUS podał wartość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale

Stan polskiej gospodarki po szoku wywołanym pandemią 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!