Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

GUS opublikował najnowsze tablice trwania życia 2022 – wzrost czy spadek rezerw na świadczenia pracownicze?


2023-08-09

Najnowsze dane opublikowane przez GUS w Tablicach Trwania Życia wskazują odwrócenie niekorzystnej tendencji skracania się trwania życia w Polsce.

Obnizenie_wieku_emerytalnego_a_wysokosc_swiadczen_emerytalnych.jpgGłówny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze Tablice Trwania Życia (TTŻ) za rok 2022, przynosząc optymistyczne wieści dla mieszkańców Polski.

Po okresie niepewności spowodowanym pandemią COVID-19 nadszedł rok, w którym tendencja skracania się trwania życia została odwrócona. Dane ukazują, że choć jeszcze nie osiągnięto poziomu sprzed COVID-19, to średnia długość życia w 2022 roku osiągnęła poziom z roku 2013.

Według najnowszych danych, przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce w 2022 roku wyniosło 73,4 roku, podczas gdy dla kobiet było to 81,1 roku. Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim rokiem (2021), trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,7 roku dla mężczyzn i 1,4 roku dla kobiet. To pozytywna tendencja, która wskazuje na ogólną lepszą opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo, poziom życia i dostęp do edukacji. Jest to także istotny czynnik w analizach dotyczących emerytur czy systemów ubezpieczeń społecznych.

Zmiany w trwaniu życia wpływają również na poziom aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze (np. odprawy emerytalno-rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe i inne). Wśród popularnych rezerw aktuarialnych jedne z bardziej wrażliwych pod tym względem, to rezerwy na odprawy pośmiertne oraz rezerwy na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W sytuacji wydłużania się przeciętnego trwania życia, najprościej mówiąc, rezerwy pośmiertne maleją, zaś rezerwy na odpis na ZFŚS rosną. Prawdopodobieństwo przeżycia jest jednak tylko jednym z wielu czynników zmiany rezerw. Ustalenie ostatecznej jej wartości wymaga specjalistycznej wyceny aktuarialnej.
 
źródło: Opracowanie własne


Czytaj także:

Rezerwy na odprawy pośmiertne

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – zmiany emerytalne już w tym roku

Przeciętne wynagrodzenie według GUS i jego wpływ na wysokość rezerw pracowniczych
wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!