Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – zmiany emerytalne już w tym roku


2021-03-11

Projekt ustawy likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego został przyjęty przez rząd. OFE zostanie przekształcone w IKE, z możliwością przeniesienia środków do ZUS.

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)  – zmiany emerytalne już w tym rokuMamy pół roku na podjęcie decyzji, co chcemy zrobić ze zgromadzonymi przez siebie środkami na przyszłą emeryturę.

W wyniku wprowadzonej zmiany każdy członek OFE będzie miał przed sobą dwie możliwości. Pierwsza z nich zakłada, że środki automatycznie zostaną przeniesione na indywidualne konto emerytalne (IKE) – w tym wariancie będzie pobierana opłata przekształceniową w wysokości 15% zebranej kwoty. Druga opcja to złożenie deklaracji o przeniesienie środków w całości do ZUS – transfer następuje bez opłat, natomiast ten wariant wiąże się z utratą prawa do dziedziczenia środków.

Czas na podjęcie decyzji uczestnicy OFE mają od 1 czerwca, kiedy ustawa wchodzi w życie, do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie nastąpi planowo 28 stycznia 2022 r.

Wypłata środków z IKE będzie możliwa dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Środki, które w OFE były publiczne, po wprowadzonej zmianie w IKE staną się prywatną własnością oszczędzającego, co oznacza że spadkobiercy będą mieli do nich prawa. Zmiana ma mieć także dodatni wpływ na sektor finansów publicznych – w 2021 r. to 4,5 mld zł, a w 2022 r. - 12,5 mld zł, ponadto obniży oficjalne statystyki długu publicznego.

Obecnie w OFE jest ok. 15,4 mln członków, a łączna suma zebranych oszczędności to 148 mld zł. Zmiana ma prowadzić do zbudowania stabilnego i bezpiecznego systemu emerytalnego i wzrostu przyszłych świadczeń emerytalnych.

Czytaj także:

Renty i emerytury w 2021 r.

Limity wpłat na IKZE w 2021 r.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2021 r.

Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) – czy należy tworzyć na nie aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19, KSR 6 lub KSA 1?

Partycypacja w II i III etapie PPK

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!