Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
tel.: 22 666 08 97    fax: 22 398 76 65
    ponad 18 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Kto powinien dokonywać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?


Każda jednostka zobowiązana jest do wykazania zarówno bieżących kosztów wynagrodzeń, jak też zobowiązań wynikających z konieczności wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, związanych z bieżącą działalnością spółki. Dlatego też wyznaczenie rezerw na świadczenia pracownicze jest obligatoryjne.

Nawet w przypadku, gdy w jednostce nie obowiązują wewnętrzne uregulowania dotyczące wypłaty świadczeń pracowniczych, zobowiązana jest ona do wypłaty świadczeń określonych zapisami Kodeksu Pracy. Zgodnie z nimi pracownikom przysługują:

      - odprawa emerytalna - art. 911       (w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia)
      - odprawa rentowa -
art. 911                (w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia)
      - odprawa pośmiertna -
art. 93      (maksymalnie w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia)

Ponadto jednostki mogą wypłacać świadczenia pracownicze nieprzewidziane zapisami Kodeksu Pracy, np. nagrody jubileuszowe określone w regulaminach wynagradzania lub zakładowych układach zbiorowych. 

Panuje błędne przekonanie, że wysokość rezerw na świadczenia pracownicze określone w Kodeksie Pracy jest nieistotna bilansowo i związku z tym nie ma konieczności ich tworzenia. Aby się jednak o tym przekonać, należy dokonać ich wyceny. Przykład stanowią rezerwy na odprawy pośmiertne - dla przedziału wiekowego 18 - 67 lat prawdopodobieństwo zgonu jest średnio ośmiokrotnie wyższe niż przejścia na rentę inwalidzką - dlatego też, gdy spółka wyznacza rezerwy na odprawy rentowe to tym bardziej powinna tworzyć rezerwy na odprawy pośmiertne.

Na podstawie naszej wieloletniej współpracy z ponad 1 200 firmami wynika, że wysokość rezerw na odprawy pośmiertne (wyliczonych zgodnie z Kodeksem pracy):
 
  • jest średnio 15-krotnie wyższa niż rezerwa z tytułu odpraw rentowych
  • jest średnio 2-krotnie wyższa niż rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych
  • stanowi średnio 30% łącznej sumy wynagrodzeń miesięcznych w spółce

<< wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif