Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Radykalna obniżka stóp procentowych – wpływ na rezerwy pracownicze


2023-09-14

Jaki może mieć to wpływ na rezerwy pracownicze (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne itp.)?

Raport_aktuarialny_z_wyceny_rezerw_pracowniczych.jpgW poprzednim tygodniu Rada Polityki Pieniężnej radykalnie obniżyła stopy procentowe. Główną stopę (referencyjną) zmniejszono do 6,00%, co przewyższyło prognozy ekspertów.

Wysokości pozostałych stóp:
• stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Można spodziewać się również spadku rentowności obligacji skarbowych, a co za tym idzie stopy dyskontowej wykorzystywanej w modelu wyceny rezerw aktuarialnych. Niższe stopy dyskontowe to - najkrócej mówiąc - wyższe rezerwy. Istnieje zatem realna szansa, że poziom rezerw na świadczenia pracownicze w 2023 roku ulegnie istotnemu wzrostowi w stosunku do wartości z 2022 roku. Zwłaszcza, gdy wyceny będą przeprowadzane w najbliższym czasie. Im dalej w przyszłość, tym większa niepewność co do dalszego trendu ekonomicznych, kluczowych parametrów modelu wyceny rezerw.


Czytaj także:

GUS opublikował najnowsze tablice trwania życia 2022


Rezerwy pracownicze (wycena aktuarialna) – zmiana spowodowana wzrostem minimalnego wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie według GUS i jego wpływ na wysokość rezerw pracowniczych


wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!