Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wycena przedsiębiorstwa – cele, rodzaje i funkcje wyceny spółki


2019-03-21

Podstawowe aspekty wyceny spółki

Rodzaje i cele wyceny przedsiębiorstwaZgodnie z zasadami przedstawionymi w Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym (KSWS), wyróżnić można następujące rodzaje wyceny przedsiębiorstwa:

1. pełna wycena przedsiębiorstwa – jej celem jest przedstawienie opinii dotyczącej wartości danego przedsiębiorstwa, stosując przy tym metody oraz procedury odpowiednie do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości spółki; wynik wyceny może zostać przedstawiony jako pojedyncza wartość bądź przedział wartości; uwzględnia ona wszelkie ważne informacje, jakie zostały udostępnione wyceniającemu w procesie dokonywania wyceny spółki; wyceniający natomiast stosuje odpowiednie procedury, które mają na celu zebranie oraz analizę informacji niezbędnych w procesie wyceny i bierze pod uwagę wszystkie podejścia uznane przez niego za właściwe;

2. uproszczona wycena przedsiębiorstwa – jej celem jest dokonanie wyceny spółki, ale z uproszczeniem lub pominięciem pewnych procedur, które wymagane są w przypadku pełnej wyceny przedsiębiorstwa; jeżeli zastosowana zostają uproszczona wycena przedsiębiorstwa, wszelkie ograniczenia oraz uproszczenia w niej zastosowane wraz z uzasadnieniem powinny zostać zawarte w dokumencie z wyceny spółki; podobnie jak w przypadku pełnej wyceny spółki, jej wynik może zostać przedstawiony jako jedna liczba lub pewien przedział wartości; wyceniający opiera się jednak na ograniczonym zakresie informacji, natomiast podczas zbierania i analizy informacji, upraszcza lub pomija procedury, z których korzysta; podejścia, na jakich opierać się będzie wycena, mogą zostać uprzednio uzgodnione z zamawiającym wycenę spółki;

3. kalkulacja wyceny przedsiębiorstwa – jej celem jest jedynie wstępne określenie wartości przedsiębiorstwa z uproszczeniem lub pominięciem procedur wymaganych w pełnej wycenie przedsiębiorstwa; w tym przypadku, zastosowane uproszczenia i ograniczenia powinny zostać wyszczególnione, natomiast ich zakres może zostać określony i uzgodniony pomiędzy zamawiającym wycenę przedsiębiorstwa a dokonującym jej; wynik kalkulacji wartości przedsiębiorstwa, sposób zbierania danych i ich analizy oraz uzgodnienie z zamawiającym podejść do wyceny, są analogiczne jak w przypadku uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa.

Jednym z czynników, który ma przeważający wpływ na wybór metody wyceny, jest cel wyceny przedsiębiorstwa. Wśród podstawowych funkcji wyceny spółki wymienia się zatem funkcje:

1. doradcza (decyzyjna) – wycena dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji kapitałowych i innych decyzji zarządu spółki
2. argumentacyjna – wycena spółki ma na celu dostarczenie informacji na temat jej wartości, a dane te mogą wspomóc jedną ze stron w trakcie prowadzonych negocjacji
3. mediacyjna – przeprowadzona wycena dostarcza wszelkich informacji o przedsiębiorstwie w przypadku transakcji kapitałowych, w których występują rozbieżne opinie stron na temat jego wartości
4. zabezpieczająca – wycena przedsiębiorstwa dostarcza informacji na temat jego wartości, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości
5. informacyjna – wycena dostarcza informacji na temat wartości spółki dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzana jest najczęściej na potrzebny kupna/sprzedaży, łączenia/podziału przedsiębiorstw, postępowania upadłościowego lub likwidacji, sprawozdawczości, weryfikacji zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu, ubezpieczenia oraz odszkodowania.

Czytaj także:


Wycena przedsiębiorstw – najważniejsze uregulowania prawne

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – w jaki sposób wyliczyć ekwiwalent urlopowy?

Limit wpłat składek dodatkowych na Pracownicze Programy Emerytalne w 2019 r.

Rezerwy pracownicze: kiedy spółka powinna dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Założenia aktuarialne do wyceny rezerw pracowniczych – rotacja pracowników
 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!