Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Pracownicze Plany Kapitałowe – projekt ustawy o PPK został uchwalony przez Sejm i przesłany do Senatu


2018-10-16

Zapisy ustawy o PPK a Pracownicze Programy Emerytalne

Projekt ustawy o PPK zostal przyjęty przez Sejm4 października 2018 roku Sejm uchwalił projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który został przekazany do Senatu do dalszych prac. Dzięki intensywnym pracom nad ustawą dotyczącą uzupełnienia systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wejdzie ona w życie z dn. 1 stycznia 2019 roku.

W ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych określone zostały terminy, zgodnie z którymi będzie następowało automatyczne powstanie po stronie pracodawcy obowiązku utworzenia PPK. Harmonogram ten uzależniony jest to od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników i przedstawia się następująco:
- pracodawcy powyżej 250 osób – od 01.07.2019 r.
- pracodawcy od 50 - 249 osób – od 01.01.2020 r.
- pracodawcy od 20 - 49 osób – od 01.07.2020 r.
- pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych – od 01.01.2021 r.

W projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych na etapie prac w Sejmie, wprowadzone zostały zapisy, które mają duże znaczenie dla pracodawców i odnoszą się do relacji pomiędzy PPK a Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.

Pracodawcy, którzy zatrudniają min. 250 pracowników – zakładając, że terminy wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w toku prac nie zmienią się – powinni założyć na rok 2019 rezerwy na koszty związane z wpłatami podstawowymi do PPK w wysokości 1,5% budżetu wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień 2019 roku. Mniejsi pracodawcy, których obowiązek wprowadzenia PPK będzie obejmował w późniejszych terminach, nie są zobligowania do zaplanowania środków na PPK w 2019 roku.

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada możliwość zwolnienia z obowiązku wprowadzenia PPK, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki:
1. pracodawca prowadzi PPE o składce podstawowej wynoszącej min. 3,5%,
2. do PPE u danego pracodawcy przystąpiło min. 25% osób zatrudnionych.

Warunki te muszą być spełnione na dzień, w którym pracodawca będzie podlegał obowiązkowi utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najwięksi pracodawcy, którzy będą zobowiązani do utworzenia PPK do 1 lipca 2019 roku, zostaną zwolnieni z tego obowiązku, jeśli przed 1 lipca 2019 roku spełnią wymienione powyżej warunki. Mniejsze podmioty będą mogły rozpocząć tworzenie PPK odpowiednio później.

Najwięksi pracodawcy, którzy rozważają utworzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych zwalniających ich z obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, najpóźniej na początku 2019 roku powinni złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o rejestrację PPE. Proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni, dlatego pracodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony harmonogram wprowadzenia PPK, powinni złożyć wnioski do KNF odpowiednio wcześniej.

W podobnej sytuacji znajdują się pracodawcy, którzy już prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne, ale nie spełniają one warunków zawartych w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (składka do PPE jest niższa niż 3,5% lub partycypacja niższa niż 25% zatrudnionych) lub prowadzą inne, pozaustawowe formy oszczędzania pracowników na przyszłą emeryturę. Do dnia obowiązkowego wprowadzenia u nich PPK, powinni oni odpowiednio zmodyfikować lub przekształcić obowiązujący program i odpowiednio wcześniej złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o rejestrację zmian warunków prowadzonego PPE.


Czytaj także:

Udział PTE w tworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe na rynku zabezpieczenia emerytalnego

Zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe – wcześniejsza wypłata środków na mieszkanie

Pracownicze Plany Kapitałowe – sposób na budowę lojalności pracowników

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!