Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

25 październik 2019 r. – termin na podpisanie umów o zarządzanie PPK


2019-10-25

Ostatni dzień na podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Mija termin podpisania umowy o zarządzanie PPKDziś mija termin, w którym największe firmy zatrudniające powyżej 250 osób muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK mija również niedługo, ponieważ już 12 listopada 2019 r. Dopiero podpisanie tej umowy wiąże się z przekazywaniem składek.

Jeśli firmy nie podpiszą umowy w wyznaczonym czasie zostaną wezwane pisemnie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do zawarcia umowy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Firma będzie wówczas zobowiązana do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją lub poinformowania PFR o zawarciu porozumienia z inną. Przedsiębiorstwa mają do wyboru 20 instytucji finansowych, które oferują zarządzanie PPK.

W pierwszym etapie wdrożenia system PPK objął 4034 spółek, do 23 października 2019 r., umowy zostały podpisane przez 3088 firm co stanowi około 77% firm do tego zobowiązanych. Nie podpisanie umowy w określonym czasie jak również nakłanianie do rezygnacji z niego będzie się wiązało z naliczeniem wysokich kar grzywny sięgających do 1,50% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego danej firmy.

1 lipca 2019 r. największe firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników zaczęły uczestniczyć w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Systematycznie do styczna 2021 r. co pół roku program będzie wprowadzany w firmach zatrudniających mniejszą ilość pracowników.

Uczestnictwo przedsiębiorstwa w PPK nie zwalnia z obowiązku tworzenia rezerw na odprawy emerytalne. PPK nie stanowi odprawy emerytalnej, ale wchodzi w skład świadczeń emerytalnych.

Czytaj także:

Wzrost płacy minimalnej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – pierwsze wpłaty

Pracownicze Plany Kapitałowe - rola niezależnego doradcy w wyborze podmiotu zarządzającego

Pracownicze Plany Kapitałowe na rynku zabezpieczenia emerytalnego

Aktuarialne rezerwy na świadczenia emerytalne
 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!