Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – kolejny firmy zobowiązane do przystąpienia do programu emerytalnego


2020-01-17

Obowiązki pracodawcy w związku z przystąpieniem do PPK

Kolejne podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPKRok 2020 jest kolejnym rokiem funkcjonowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Po wdrożeniu programu jest już pierwsza tura jednostek, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób – ustawa o PPK objęła je już od lipca 2019 roku, mają one zatem za sobą wybór instytucji finansowej oraz podpisanie umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK. Ta grupa podmiotów liczy ponad 4 300 jednostek.

Początek roku oznacza, że kolejne jednostki będą zobowiązane do przystąpienia do nowego rozwiązania mającego na celu zapewnienie pracownikom środków na przyszłą emeryturę. Firmy zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. minimum 50 osób z dn. 1 stycznia 2020 r. zostały objęte ustawą o PPK i będą zobowiązane do podpisania umowy o zarządzanie PPK do 24 kwietnia 2020 r. oraz do 11 maja – umowy o prowadzenie PPK.

Stanu zatrudnienia w tej sytuacji nie przelicza się na etaty, natomiast ewentualne zmniejszenie zatrudnienia po dacie 30 czerwca 2019 r. nie zwalnia jednostki z obowiązku utworzenia Pracowniczego Programu Kapitałowego w omawianym terminie. Program jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców – jedynie określone w ustawie wyjątki pozwalają na zwolnienie z tego obowiązku. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy pracodawca 1 stycznia 2020 r. będzie prowadził Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) z uczestnictwem min. 25% osób zatrudnionych i przy składce podstawowej nie mniejszej niż 3,5% wynagrodzenia brutto pracowników.

Zgodnie z powyższym, pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Powinny one zostać zawarte z instytucją finansową i wybrane przez pracodawcę w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie nie funkcjonują u pracodawcy – porozumienie powinno zostać zawarte z reprezentacją pracowników wyłonioną w odpowiedni dla pracodawcy sposób. Jeśli natomiast porozumienie to nie zostanie osiągnięte do 24 marca 2020 r., pracodawca sam dokona wyboru instytucji finansowej.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach jednostek, które jako pierwsze przystąpiły do PPK, firmy powinny rozpocząć przygotowania do wdrożenia PPK możliwie najwcześniej. Wynika to przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową lub reprezentacją pracowników oraz akcji informacyjnej mającej na celu przedstawienie pracownikom wszelkich niezbędnych zagadnień związanych z PPK. Pracodawca powinien także uwzględnić czas niezbędny do adaptacji systemów wspomagających funkcjonowanie m.in. systemu kadrowo-płacowego oraz wyboru instytucji finansowej i ustalenie szczegółów współpracy.

Trzecia tura podmiotów zobowiązanych do przystąpienia do PPK to firmy zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób. Będą one zobligowane do zawarcia umowy o zarządzenia PPK do dn. 27 października 2020 r. oraz umowy o prowadzanie PPK do 10 listopada 2020 r.

Czytaj także:

Czy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) należy tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – już 40 proc. pracowników uczestniczy w nowym dobrowolnym programie świadczeń emerytalnych

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe a Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

PPK - fundusze zdefiniowanej daty

Pracownicze Plany Kapitałowe - rola niezależnego doradcy w wyborze podmiotu zarządzającego
 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!