Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Aktuariusz


Aktuariusz jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Osoby z tym wykształceniem pracują głównie dla firm ubezpieczeniowych, ale także dla firm konsultingowych i audytorskich. Aktuariusz zajmuje się problemami związanymi z oceną ryzyka, wyceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych a także polityką inwestycyjną.

Korzenie zawodu Aktuariusza sięgają przełomu XVII i XVIII wieku, ale nabrał on znaczenia dopiero w wieku dziewiętnastym kiedy to określono jego zadania i funkcje oraz powstały pierwsze stowarzyszenia skupiające osoby wykonujące tę profesję. W Polsce początek rozwojowi tego zawodu można datować na rok 1920, kiedy to rozpoczął działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Tradycję tę kontynuuje powołane w 1991 roku Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.
 
Obecnie w Polsce pracę Aktuariusza oraz kwalifikacje jakie musi posiadać osoba wykonująca ten zawód reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz szczegółowe rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa ta nałożyła także obowiązki na zakłady ubezpieczeniowe związane z wykonywaniem pewnych obliczeń wyłącznie przez Aktuariuszy, dzięki czemu wzrosło znaczenie tego zawodu. Aby zostać wpisanym na lista aktuariuszy prowadzoną przez organ nadzoru ubezpieczeniowego należy spełnić kilka warunków, z których najważniejsze to posiadanie wyższego wykształcenia oraz złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Finansów. Egzamin na Aktuariusza składa się z czterech niezależnych części: Matematyki Finansowej, Matematyki Ubezpieczeń Życiowych, Matematyki Ubezpieczeń Majątkowych oraz Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki. Każda część trwa 100 minut i zawiera 10 pytań testowych gdzie tylko jedna z pośród czterech odpowiedzi jest poprawna. Dla osób przygotowujących się do egzaminów na Aktuariuszy pomocna może być literatura zalecana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Za rozwój zawodu Aktuariusza w Polsce, który nie jest jeszcze tak popularny jak w innych krajach czuwa między innymi powołane w 1991 roku Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, poprzez organizowanie seminariów oraz wspieranie Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych odgrywa ważną rolę w promowaniu zawodu aktuariusza oraz edukacji aktuarialnej. Jego odpowiednikiem na świecie jest założone w 1895 roku, i zreformowany w 1998 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie aktuarialne (IAA). Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie aktuariatu powstają szkolenia oraz kursy tematyczne, które zarówno mogą poszerzyć aktualną wiedzę w przypadku licencjonowanych Aktuariuszy jak i pomóc przyszłym adeptom w zdaniu egzaminów. Na uwzględnienie zasługuje Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych, której celem szkoły jest przekazanie wiedzy na temat nowych i bardziej zaawansowanych technik aktuarialnych, pojawiąjących się w naukach aktuarialnych czy to w wyniki ogólnego postępu matematyki stosowanej w zarządzaniu ryzykiem, czy też w wyniku wyzwań płynących z praktyki gospodarczej w wektorze ubezpieczeń.
 
<wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!