Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
tel.: 22 666 08 97    fax: 22 398 76 65

Wyceny aktuarialne rezerw pracowniczych


Wyceny aktuarialne rezerw pracowniczych
wynikających z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom takich, jak:

     - rezerwy na nagrody jubileuszowe
     -
rezerwy na odprawy emerytalne
     -
rezerwy na odprawy rentowe
     -
rezerwy na odprawy pośmiertne
     -
rezerwy na niewykorzystane urlopy
     - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
     - ekwiwalent energetyczny
     - deputaty węglowe
     - inne dodatkowe świadczenia pracownicze

Wyceny zgodne z ustawą o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 lub US GAAP.
Posiadamy certyfikowany system ISO 9001 i ISO 27001 w zakresie wycen rezerw aktuarialnych.

Ponad 7000 wycen, ponad 1000 klientów - zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami od naszych klientów.
AKTUARIUSZE otwarci na KSIĘGOWOŚĆ

Zapraszamy do współpracy!