Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
tel.: 22 666 08 97    fax: 22 398 76 65
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wdrożenia PPK


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)


Pracodawca ma obowiązek wdrożenia PPK lub PPE dla wszystkich pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Terminy_PPK.JPG
Źródło: PFR

Forma prowadzenia PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, pracownicze plany kapitałowe mogą być prowadzone w jednej z niżej wymienionych form / instytucji:
 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)
 • Pracownicze towarzystwo emerytalne / Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE)
 • Zakład ubezpieczeń na życie
 
Liczba zarządzających PPK na 30.06.2020 r.
Potencjalni_zarz__dzaj__cy_PPK2.JPG
Źródło: PFR

Regulacje prawne: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity, Kancelaria Sejmu RP)


Kryteria wyboru zarządzającego PPK

Zgodnie z przepisami, przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK pracodawca powinien kierować się najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych”.

Zgodnie z Art. 7.3 Ustawy o PPK, przy wyborze instytucji zarządzającej PPK należy brać pod uwagę:
 • warunki zarządzania
 • doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
 • efektywnością w zarządzaniu aktywami

Wybór zarządzającego PPK to najtrudniejsza i najbardziej pracochłonna cześć wdrożenia PPK w przedsiębiorstwie - wymagają ona wiedzy na temat rynku kapitałowego oraz czasu i zasobów niezbędnych do wykonania analizy porównawczej wszystkich 20 zarządzających PPK.


Podstawowe błędy przy wyborze zarządzającego PPK
 • brak dokładnej analizy dostępnych na rynku ofert
 • wybór na podstawie spotkań / ofert 3-4 zarządzających (bez analizy pozostałych)
 • brak uczestnictwa reprezentacji pracowników w wyborze PPK
 • brak analizy efektywności (rentowności) wszystkich zarządzających


Wdrożenie PPK samodzielne czy z niezależnym konsultantem?

Decyzja o wyborze zarządzającego PPK nie jest oczywista i łatwa (wybór jest bardzo szeroki). Pracodawca możne spotkać się jedynie z kilkoma dostawcami, ale muszą być oni racjonalnie dobrani – inaczej uzyska jedynie informację, że dany podmiot „jest najlepszy na rynku”, bez żadnej analizy potrzeb własnych i oczekiwań pracowników oraz niezależnej analizy porównawczej poszczególnych dostawców.

Od dokonanego wyboru zależy zadowolenie pracowników. Jednocześnie większość pracodawców ze względu na brak czasu lub osób o dogłębnej znajomości rynku emerytalnego, nie jest w stanie dokładnie przeanalizować wszystkich dostępnych możliwości – musi je w sposób racjonalny ograniczyć (samodzielnie lub przy pomocy konsultanta zewnętrznego).

Niezależny konsultant:
 • zatrudnia doświadczonych analityków aktuarialnych, finansowych i emerytalnych
 • posiada doświadczenie i wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania rynku inwestycyjnego i emerytalnego
 • przedstawi niezależnie i transparentnie cały rynek dostawców PPK

Dlaczego warto wybrać niezależnego konsultanta:
 • porównanie wszystkich ofert jest czasochłonne i może stanowić problem pod względem analitycznym (wielowymiarowa analiza uwzględniająca poziomy ryzyka oraz wyniki inwestycyjne obszernej ilości dostępnych funduszy)
 • wysokie koszty związane z ilością poświęconych godzin oddelegowanych do tego zadania pracowników nie gwarantują odpowiedniego wykonania analizy


Dlaczego Prospecto jako niezależny konsultant przy wdrażaniu PPK?

 • od 19 lat zajmuje się doradztwem emerytalnym, aktuarialnym i finansowym
 • posiada zespół doświadczonych licencjonowanych aktuariuszy (specjalistów od wyceny ryzyka finansowego i emerytalnego)
 • posiada certyfikat zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001
 • posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem danych zgodny z ISO 27001 (uwzględniający RODO)
 • liczne nagrody i tytuły przyznane przez autorytety branżowe
 • doświadczenie we wdrażaniu programów PPE i PPK


Co oferujemy?
 • pomoc przy kompleksowym wdrożeniu PPK
 • przekazanie materiałów informacyjnych dla pracowników
 • pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego i podczas negocjacji warunków umowy
 • prezentację rozwiązań dla reprezentacji pracowników (metodologia wyboru, materiały informacyjne, ostateczny wybór odpowiednich rozwiązań itp.)
 • przekazanie symulatora pozwalającego pracownikom wyliczyć składki oraz oszacować wartość zgormadzonych środków w PPK w długookresowej perspektywie
 • reprezentację pracodawcy przed instytucjami nadzorczymi oraz dostawcami usług
 • udzielenie odpowiedzi na pytania pracowników, PIP itp.
 • pomoc w opisie procedur wewnętrznych i procesów, w szczególności w zakresie obowiązków działów HR i księgowości w obszarze administrowania PPK (dot. realizacji obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych, archiwizacyjnych itp.)
 • opis metodologii wyboru, symulator oraz materiały informacyjne dla pracowników.
 • monitorowanie funkcjonowania PPK oraz zmiany w trakcie ich trwania


Zapewniamy kompleksowe doradztwo, a całość powyższych prac realizowany jest przy minimalnym zaangażowaniu pracowników Klienta.


Sprawdź nasze referencje (kliknij)


<< wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!